In de toenemende globalisering neemt NSVV deel in internationale activiteiten en organisaties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van normen. NSVV is lid van CIE en GTB en levert  ook een bijdrage aan het werk in NEN, CEN en ISO. Hieronder vindt u meer informatie over deze organisaties.

images

CIE

International Commission on Illumination.

De CIE is de internationale autoriteit op het gebied van licht en verlichting.

De internationale Commissie voor Verlichtingskunde – ook bekend van zijn Franse titl “CIE” (COmmission Internationale de l’Eclairage) – heeft als doel om internationale samenwerking te bevorderen en het delen van informatie over alle zaken gerelateerd aan licht en verlichting te stimuleren. Hierdoor wordt verstaan de wetenschap en de kunst van licht en verlichting, maar daarnaast ook kleur, visie, fotobiologie en beeldtechnologie.
Met een sterke technische, wetenschappelijke en culturele basis, is de CIE een onafhankelijke, non-profit organisatie die de lidstaten dient op vrijwillige basis. Sinds de oprichting in 1913, is de CIE uitgegroeid tot een professionele organisatie die wordt gezien als de autoriteit op het gebied van licht en verlichting en is als zodanig erkend door ISO als een internationale normalisatie-instelling op het gebied van fundamentele (licht)zaken. Naast de CIE staat de ISO/TC274 (licht en verlichting), die in nauwe samenwerking met de CIE normen ontwikkeld op het gebied van licht applicatie.

CIE publiceert technische rapporten uit onderzoek, aanbevelingen en normen op het gebied van licht en verlichting. Lees meer

 

NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces.  Verlichting is ondergebracht in
Normcommissie 351005.  Hier worden ook de Nederlandse standpunten bepaald voor de
de vergaderingen van  internationale normalisatie organisaties.

 

CEN

De Europese normcommissie CEN/TC 169 ‘Light and lighting’.

 

ISO

De internationale normcommissie ISO/TC274 ‘Light and lighting’.

 

GTB

The international Automotive Lighting and Light Signalling Expert Group

Groupe de Travail “Bruxelles 1952” (GTB)

GTB is een internationale groep van experts op het gebied van voertuigverlichting. GTB draagt bij aan het opstellen van wettelijke eisen wereldwijd, met name typegoedkeuringseisen zoals die in Nederland en vele andere landen gelden.

Lees meer