Wij werken samen met externe professionals in het kernteam Outdoor.  Hier zorgen we er bijvoorbeeld voor dat een Europese norm wordt omgezet naar bruikbare en leesbare publicaties. Ook doen we onderzoek en organiseren we workshops en congressen op het gebied van buitenverlichting.

Arthur Noordhoek "Burgers moeten zich veilig en tevreden voelen op straat en op stations. Slimme lichtinstallaties die zich aanpassen aan de wisselende lokale omstandigheden kunnen daarvoor zorgen. De rol van het kernteam Outdoor is o.a. om te zorgen voor bruikbare richtlijnen voor ontwerpers hierin."Arthur Noordhoek - Voorzitter Kernteam Outdoor

 

Wie zorgt voor het juiste licht op de juiste tijd en op de juiste plaats?
Licht, we staan er weinig bij stil. Toch bepaalt het in belangrijke mate wat we waarnemen en hoe we ons voelen. Openbare verlichting is bedoeld om de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Door sportverlichting hebben we nu de mogelijkheid om ook ’s avonds te recreëren. Wat nu met name speelt is dat we ons steeds bewuster worden van de hoeveelheid licht die er op straat is, de lichtvervuiling en lichthinder daarbij. Ook het energieverbruik is een enorm item.

De rol van het kernteam Outdoor

Om tot een duurzame, veilige, aantrekkelijke en betaalbare inrichting van de openbare ruimte te komen is er  steeds meer specifieke kennis van de beschikbare technologieën (zoals LED) en producten nodig. Het kernteam Outdoor helpt belanghebbenden hierbij met aanbevelingen en richtlijnen. Zo krijgen lichtontwerpers met de richtlijn “lichthinder” bijvoorbeeld meer inzicht in de grenswaarden van hun ontwerp.

Wat doet het kernteam concreet?

  • Strategische visie ontwikkelen
  • Opstellen en beoordelen projectvoorstellen
  • Goedkeuring publicaties
  • Invulling rol schaduwcommissie NEN
  • Opstellen jaarplan en begroting