19
Jan
2024
Doelstelling

Het programma European Lighting Expert (ELE) biedt een traject om uw technische lichtkennis te laten toetsen en registreren. Deelnemers die het ELE traject succesvol doorlopen mogen de afkorting ELE achter hun naam gebruiken en geven zo aan over een gedegen en toepasbare kennis van de lichttechniek te beschikken.

Wat doen we tijdens deze training?

Zien en waarneming | materialisatie lichtbronnen en armaturen | lichtadvies interieur | lichtadvies exterieur | toepassingen | toetsing en normen | gebruik beheer en onderhoud | cases | proefexamens | voorbereidingen op het officiële examen

Vooropleiding

Om deze korte maar intensieve training goed af te kunnen ronden is er minimaal één van de volgende diploma’s of vergelijkbaar gewenst: Hogere Verlichtingstechniek, HBO lichtontwerp of Hogere Verlichtingskunde. Of een zeer uitgebreide werkervaring. Leesvaardigheid in de Engelse taal is belangrijk omdat delen van het materiaal uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn. De klassikale trainingen en lessen worden in het Nederlands gegeven. U dient rekening te houden met het doornemen van het materiaal en het voorbereiden op de klassikale sessies.
U kunt werken met een lichtberekeningsprogramma en hebt ruime ervaring met het zelfstandig verzorgen van lichtplannen.

Waarom voor ELE kiezen?

De nationale lichtverenigingen van Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland hebben dit programma gezamenlijk geïnitieerd en uitgewerkt. Diverse landen volgen en daarmee wordt dit een echt Europees gedragen initiatief. De achterliggende gedachte is om de markt een curriculum te bieden waarmee deelnemers kunnen aantonen over technische lichtkennis en ervaring te beschikken. De opbouw bestaat uit 3 niveaus; weten, begrijpen en toepassen, dit gerelateerd aan diverse onderwerpen in de verlichtingskunde en lichttechniek. De ELE-organisatie geeft aan welke aspecten er getoetst gaan worden en houden toezicht op de kwaliteit en relevantie van dit opleidingstraject. De aanbieders van lichtonderwijs kunnen dit opleidingstraject in zijn geheel of in delen aanbieden.
Hoe bereidt u zich voor op het ELE examen?

De Lighting Design Academy biedt het volledige opleidingstraject aan en zal deelnemers optimaal voorbereiden op de examens. U kunt zich op een aantal manieren voorbereiden op het ELE examen:

-door het positief afronden van de opleiding Hogere Verlichtingstechniek HVT bent u optimaal voorbereid om aan deze training deel te nemen. U kunt uw eindcase van deze opleiding verder verfijnen om aan het ELE curriculum te voldoen.

-of door het positief afronden van de opleiding Licht in de buitenruimte bent u optimaal voorbereid om aan deze training deel te nemen. U kunt uw eindcase van deze opleiding verder verfijnen om aan het ELE curriculum te voldoen.

-of u hebt eerder een relevante lichtopleiding afgerond of zich de kennis eigen gemaakt en dan kunt u dit korte intensieve ELE traject volgen ter voorbereiding op het ELE examen. Dit traject is echt bedoeld voor ruim ervaren professionals. U ontvangt een eindcase die u zelfstandig dient uit te werken. Een eerste intake gesprek via Zoom is tevens een belangrijk onderdeel om samen te bepalen wat de benodigde stappen zullen zijn.

Inschrijven voor het ELE examen zonder het doorlopen van één van de bovengenoemde trajecten is niet mogelijk. Zijn hier vragen over dan horen we dit graag van u. Aanwezig zijn tijdens de 3 dagen is een verplichting om deel te kunnen nemen aan het examen.

Opbouw traject:
Dag 1:
-ELE curriculum
-aandachtspunten + opfrissen lichtkennis
-lesmateriaal ter voorbereiding
-examen case + voorwaarden inhoud
Dag 2:
-proef examen + testen
-examen case vervolg
-presentatie opbouw
-lichtkennis vervolg
Dag 3:
Examen
-20 minuten presentatie van de deelnemer van de eindcase.
-20 minuten bevragingen over de eindcase door de examinator en docent.
-20/30 minuten algemene lichtkennis toetsing met vragen van de examinator en de docent.

Meer informatie + inschrijven