– De CIE, de internationale autoriteit op het gebied van verlichting, houdt op 14 en 15 maart een informatiedag over de in december gelanceerde standaard S026, die het effect van verlichting op het bioritme van de mens centraal stelt.

Onze biologische  klok dicteert in grote lijnen ons dagelijks levensritme en gedrag. Denk aan het afgeven van signalen over wanneer te eten, te slapen en het regelen van andere biologische functies.’ Natuurlijk licht is essentieel voor het ‘aanzwengelen’ en bijregelen van de biologische klok in onze hersenen zodat ons lichaamsritme in de pas blijft lopen met een dagritme van 24 uur. ‘Bijna twintig jaar geleden, dus nog vrij recentelijk, werd een nog onbekende receptor in het menselijk oog ontdekt. Het gaat in dit geval om een sensor die bijzonder gevoelig is voor blauw licht, hetgeen daglicht typeert.’

Tijdens het op handen zijnde CIE tutorial dat de NSVV organiseert op 14 en 15 maart op de High Tech Campus in Eindhoven, wordt uitgebreid stilgestaan bij onder meer het functioneren van de ogen, het effect van licht op mensen, lichttherapie en de inhoud en functie van de standaard. ‘Feitelijk hebben we het hier over een nieuwe manier van licht meten. Voor partijen die voorbijgaan gaan aan de niet-visuele werking van licht, is er sprake van een gemiste kans. In de huidige lichtmarkt gaat ongeveer 70 miljard om. Het tijdperk van energie-efficiëntie en kostenbesparing zal vroeger of later tegen zijn grenzen aanlopen. Op dit vlak zullen er geen nieuwe verbeteringen meer te behalen zijn. Een nieuwe markt of volgende stap kan gevonden worden in welzijn en gezondheid. Het creëren van een lichtontwerp dat het patroon van natuurlijk licht benadert, biedt een enorm potentieel voor het realiseren van een gezondere leefomgeving voor de mens.’  Meer info over het programma en inschrijven
Let op: tot 7 februari Early Bird tarief!