Hieronder een overzicht van de links naar bedrijven en instanties in de lichtwereld.  De links zijn ingedeeld naar Algemeen, Commerciele bedrijven, Kenniscentra, Lichthinder, Onderzoeksinformatie, Openbare Verlichting en Opleidingsbedrijven.

Algemeen

Gemeentewerf.nl
Gemeentewerf.nl is dé marktplaats voor de buitenruimte. Deelnemers zijn gemeenten en bedrijven die hergebruik hoog op de agenda hebben staan. Onlangs is deze site geheel vernieuwd, waardoor meer gebruiksgemak en mogelijkheden. Bedrijven bieden op de site ‘winkeldochters’ en overtollige voorraden aan. Producten die niet (meer) gebruikt worden, kunnen anderen vaak nog heel goed gebruiken.

Licht ABC
Licht ABC Vademecum en vertaalwoordenboek voor lichttechnische woorden, begrippen en afkortingen.

Fietsnet
De belangengroep Fietsnet probeert het belang van de fiets voor onze mobiliteit inzichtelijk te maken middels het beschikbaar stellen van makkelijke toegankelijke informatie op haar website.

Solg
Deze stichtnig onderzoekt de invloed van licht op de gezondheid.

Uneto-VNI
Deze ondernemersorganisatie vertegenwoordigt de installatiebranche en de technische detailhandel.

Energieoverheid
EnergieOverheid.nl is een onafhankelijke site met dagelijks nieuws en achtergronden over energietransitie voor politici, bestuurders, ambtenaren en professionals bij lokale overheden. Het kan gaan over beleid, projecten of het eigen energieverbruik.

Commerciële bedrijven

Led Object
Licht- En Design Object. Eigenwijze en soms stoere producten! Duurzaam en transparant, vaak ontstaan vanuit een opdracht. Ontwerp en uitvoering: Feikje Oud en Kees Jaap Kluiving.

Fagerhult
Fagerhult ontwikkelt, produceert en verkoopt professionele verlichtingssystemen voor openbare ruimtes als kantoren, scholen, winkels, industrie én voor de zorg- en recreatiesector. Bij onze activiteiten ligt voortdurend de nadruk op design, functie, flexibiliteit en energiebesparende oplossingen. Fagerhult maakt deel uit van de Fagerhult Groep, het grootste verlichtingsconcern van Scandinavië en een toonaangevende onderneming in Europa.

Openbare Verlichting 
Op deze site vindt u nieuws op het gebied van openbare verlichting

Vakblad [inst]ALLICHT
Hét Lichtmagazine voor professionals.

Spectrum Beheer & Ontwerp

Alles onder controle. Dat is wat nodig is om openbare verlichting goed te kunnen beheren met als resultaat optimaal beschikbare openbare verlichting. Controle over uw informatie, planning, processen en budgetten voor de korte en lange termijn. Spectrum ondersteunt u bij het beheren van de openbare verlichting in het procesmatige dagelijks beheer als ook bij onderhouds- en vervangingsprojecten.

De Nood BV
DE NOOD BV is al 90 jaar een toonaangevend bedrijf op het gebied van ontwikkeling en productie van klassieke buitenlantaarns voor de openbare verlichting. Door het gebruik van duurzame materialen (koper, brons en gietijzer) en moderne lichtoplossingen (LED, SON, PLL) levert DE NOOD energiebesparende oplossingen.

Verlichting.nl
Het digitale tijdschrift voor de professionele verlichtingsindustrie.

Solar Light
Solar Light heeft zich gespecialiseerd in professionele verlichtingssystemen voor alle denkbare binnen- en buitentoepassingen. Maar ook nood- en vluchtwegverlichting behoren tot het indrukwekkende Solar Light pakket. De deskundige medewerkers vertalen elk lichtvraagstuk in een energie-efficiënte en praktische oplossing, met voortdurend de nadruk op design, functie, creativiteit, flexibiliteit en duurzaamheid.

Nobralux
Nobralux is dé specialist in beheer en advies voor openbare verlichting, verkeerstechniek en elektrische veiligheid. Samen met gemeenten en provincies maken wij de openbare ruimte veiliger, mooier en efficiënter. Deskundig, onafhankelijk en slagvaardig.

Orange Lighting
Orange Lighting levert onder eigen merk, fraai vormgegeven Ledarmaturen die bijzonder effectief presteren in de openbare ruimte. Wij vertegenwoordigen exclusief het bedrijf GE Lighting met armaturen en lichtbronnen voor straatverlichting op de Nederlandse markt. Orange Lighting ondersteunt u graag met het leveren van een deskundig advies, uitstekende garantievoorwaarden en een verrassend lage prijs.

OSRAM
OSRAM behoort tot de twee grootste lichtbronnenfabrikanten ter wereld en is 100% dochter van het Siemens concern.

Philips
Koninklijke Philips Electronics N.V. is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen.

De Kruijter Openbare Verlichting
De Kruijter Openbare Verlichting is een onafhankelijk toonaangevend ingenieursbureau in de branche voor openbare verlichting. Het bureau maakt verlichtingsplannen voor woonwijken, stedelijk gebied, snel- en binnenwegen, tunnels, onderdoorgangen, met bijbehorend netontwerp, visualisaties, bestekken, bureaustudies, onderzoeken, metingen en adviezen.

Waldmann
Waldmann is sinds 1928 een begrip in verlichting. Waldmann is wereldwijd actief met 12 dochterondernemingen en/of exclusieve vertegenwoordigingen. Kerngebieden waarin wij toonaangevend opereren zijn: kantoorverlichting, industrieverlichting, medische behandelverlichting, dynamische verlichting voor zorg- en verpleeginrichtingen (Derungs) en UV-therapie voor dermatologische toepassingen.

Infra Engineering
Infra Engineering is een advies- en ingenieursbureau dat onafhankelijk opereert en jarenlange ervaring en diepgaande (praktijk)kennis combineert met een dynamische en flexibele aanpak. Kwaliteit van de openbare ruimte staat voorop bij de toekomstgerichte oplossingen van Infra Engineering. Op ieder vakgebied waarin het bedrijf actief is, biedt het een compleet palet aan adviesdiensten aan.

Spectrum Advies & Design
Spectrum is partner van gemeenten, overheidsinstanties, aannemers en projectontwikkelaars. We zijn specialisten op het gebied van openbare verlichting. Van beleid, onderzoek en visieontwikkeling tot en met aanbesteding, ontwerp en toezicht. Hoe verschillend de projecten ook zijn, het doel is altijd hetzelfde. Zo verlichten, dat u ziet wat u wilt zien.

ZIUT
Ziut is thuis in de complexe problematiek die het inrichten en beheren van de openbare ruimte met zich meebrengt. Met onze integrale benadering bieden wij oplossingen op het gebied van openbare verlichting, verkeersregeling, lichtarchitectuur en cameratoezicht. Wij leveren een totaalpakket aan diensten. Onze specialisten zijn in staat mee te denken en te werken aan het behalen van uw (beleids)doelstellingen. Altijd met één doel voor ogen: zorgen dat iedere burger zich veilig en comfortabel voelt in de openbare ruimte.

Lichtconsult.nl
Lichtconsult.nl is een onafhankelijk lichttechnisch ingenieursbureau. Gespecialiseerd in lichttechniek, lichtontwerp, lichtmeetkunde, lichthinder/lichtemissie en de daarbij horende regelgeving, normen en voorschriften. Deskundig op het gebied van daglicht- en kunstlichttoepassingen. Licht meten, onderzoeken, ontwerpen, berekenen, simuleren, controleren en rapporteren is ons dagelijks werk. Ook voor verhuur en levering van meetapparatuur kunt u bij ons terecht.

Lumeco
Lumeco realiseert energiebesparingen op het gebied van (binnen-)verlichting.

Kenniscentra

CROW
Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

NEN
NEN is het kennisnetwerk in de wereld van normen en regelgeving.

VSL Van Swinden Laboratorium
Het Nederlands Meetinstituut is uw partner voor betrouwbare (herleidbare) metingen

CIE – International Commission on Illumination
The International Commission on Illumination – also known as the CIE from its French title, the Commission Internationale de l’Eclairage – is devoted to worldwide cooperation and the exchange of information on all matters relating to the science and art of light and lighting, colour and vision, and image technology. With strong technical, scientific and cultural foundations, the CIE is an independant, non-profit organisation that serves member countries on a voluntary basis.

IBE-BIV
Het Belgisch Instituut voor Verlichting zetelt in Brussel.

LITG
Het Duits Lichttechnisch Instituut voor verlichting zetelt in Berlijn.

SLG
Het Schweitzer Licht Gesellschaft zetelt in Bern.

LTG
Het Oostenrijks Lichttechnisch Instituut voor verlichting zetelt in Absdorf.

ISSO
ISSO, hét kennisinstituut voor de installatiesector, voorziet in de technische kennisbehoefte van die sector. ISSO versterkt de intstallatietechniek in de bouwkolom, bevordert de eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk.

Luxetec
LUXETEC has research expertise in public lighting (road lighting, tunnel lighting,…) indoor lighting (lighting simulations in Relux & DIALux evo, visual ergonomy, visual environment, domotics, smart lighting, daylighting in buildings,…) and medical lighting (visual comfort and surgical luminaires.) The team members of LUXETEC are actively involved in academic research, university teaching, projects and technical commissions at national and international level. At national level, we are involved in the Belgian institute for Lighting (BIV) and the Bureau for Standardisation (NBN.) At international level, we are involved in the International commission for Lighting (CIE) and the European Committee for Standardization (CEN.)

.

Lichthinder

Platform Lichthinder (Nederland)
Platform Lichtinder staat voor het behoud van duisternis als een kwaliteit van onze leefomgeving.

Platform Lichthinder (België)
Tesamen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) ijvert de Werkgroep Lichthinder reeds enkele jaren voor een doelmatige aanpak van lichtverontreiniging en lichthinder. Dit gebeurt voornamelijk door sensibilisatie, maar ook door het formuleren van oplossingen voor bestaande problemen, en dit onder de vorm van bijvoorbeeld nieuwe armaturen, betere plaatsing.

International Dark-Sky Association
The mission of the International Dark-Sky Association (IDA) is to preserve and protect the nighttime environment and our heritage of dark skies through environmentally responsible outdoor lighting.

Onderzoeksinformatie

NARCIS
Hier kunt u zoeken naar organisaties, publicaties en naar personen en hun expertise/ervaring/lopende en afgeronde projecten. Deze database van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen (KNAW) bevat gegevens van alle Nederlandse wetenschappelijke onderzoeksinstituten, onder andere de universiteiten.

Zoekmachine Scholar.google
Via deze site kune u wereldwijd, of alleen in Nederlandse internetpagina’s zoeken. Via de knop ‘advanced’kunt u een onderwerp verder specificeren om uw vraag zo goed mogelijk beantwoord te krijgen. Deze zoekmachine doorzoekt wetenschappelijke literatuur die gepubliceerd is in wetenschappelijke tijdschriften, proefschriften, boeken, etc. De hits beantwoorden wellicht uw vraag al. Als u behoefte heeft aan meer informatie en uitleg kunt u de auteur(s) benaderen; op het artikel zijn meestal contactgegevens van de eerste auteur vermeld. Indien u artikelen niet gratis kunt downloaden, kunt u altijd de eerste auteur e-mailen met een ‘reprint request’.

Openbare verlichting

IGOV – Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting
Het doel van de overleggroep I.G.O.V. is primair het onder gemeenten delen van beleidsmatige- en technische kennis en uitwisselen van (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OV). Verder het gezamenlijk oplossen, onderzoeksvoorstellen destilleren of gestructureerd vormgeven van gemeente overstijgende doelen op OV-gebied, zo nodig in samenwerking met derden. Tenslotte het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen door marktpartijen.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Energie besparen in de openbare verlichting? Deze site biedt u actuele informatie en diverse tools om met de besparingskansen aan de slag te gaan.

Opleidingsbedrijven

ELE
Is een kwaliteitslabel voor een Europees Lighting Engineer. Dit label is ontwikkeld in samenwerking met de LTG, LiTG, SLG en de NSVV.

ROC
Deze geven de opleidingen Middelbare Verlichtingstechniek en Hogere Verlichtingskunde. Deze ROC is sinds november 2007 NSVV gercertificeerd.

Lighting Design Academy (LDA)
LDA biedt een compleet programma professionele, creatieve en inspirerende lichtcursussen waardoor uw kennis en vaardigheden direct worden vergroot en verdiept.

Reed Business Opleidingen
Reed Business Opleidingen verzorgt de opleiding Openbare Verlichting onder auspicien van de NSVV, zowel voor incompany als in open rooster. Reed Business Opleidingen is vanaf 2010 gecertificeerd door de NSVV.

Lichtconsult.nl
Lichtconsult.nl voor NSVV gecertificeerde incompany cursussen: een bedrijfscursus voor één of meerdere personen. Verlichting/lichttechniek & Europese normen voor binnen en buitenverlichting en lichthinder.

Nobralux, trainingen en opleidingen
De wereld van openbare verlichting wordt steeds complexer. Veranderende inzichten en nieuwe technische mogelijkheden vragen voortdurend om het maken van, soms lastige, keuzes. Verlichting moet zorgen voor veiligheid, duurzaam zijn, maar ook betaalbaar en eventueel nadelige gevolgen moeten worden voorkomen. Edu-lux ziet het als haar rol om hiertoe actuele kennis aan te reiken. Met deze kennis kunnen overheden enook andere organisaties hun beleid zelfstandig vormgeven. Daar waar capaciteit tekort schiet kan Edu-Lux ondersteunen.

 

Meutzner Lichtopleidingen

MLA- cursussen: noodverlichtingsdeskundige, Ledverlichting en toepassingsmogelijkheden, basiscursus verlichting etc.