CIE 234:2019 A Guide to Urban Lighting Masterplanning

CIE 234:2019 A Guide to Urban Lighting Masterplanning

Prijs: 0,-

Het doel van deze publicatie is een leidraad te bieden voor de doelstellingen en onderliggende beginselen met betrekking tot de verlichtingsaspecten van het stedelijk nachtlandschap. Het behandelt de visuele, organisatorische, milieu-, en technische elementen van deze aspecten van stadsplanning.

Het doel van deze publicatie is een leidraad te bieden voor de doelstellingen en onderliggende beginselen met betrekking tot de verlichtingsaspecten van het stedelijk nachtlandschap. Het behandelt de visuele, organisatorische, milieu-, en technische elementen van deze aspecten van stadsplanning.
Deze gids identificeert de criteria voor verlichtingsplanning die in aanmerking moeten worden genomen wanneer initiatieven worden genomen met betrekking tot nieuwe of bestaande verlichting in stedelijke gebieden of nieuw geplande agglomeraties. Er worden richtsnoeren gegeven voor zowel de functionele als de expressieve aspecten van verlichting.
Deze publicatie is bedoeld ter ondersteuning van beleidsmakers die het nachtelijke imago van hun stad moeten initiëren, bevorderen en beheren en die een masterplan nodig hebben om een solide basis te verschaffen voor verlichtingsontwikkelingen op lange termijn.
De publicatie is geschreven in het Engels, met een korte samenvatting in het Frans en Duits. Zij telt 62 bladzijden met 16 figuren en 9 tabellen.

De CIE, de Internationale Commissie voor Verlichting, heeft ons deze publicatie bezorgd die werd geselecteerd om dit jaar gratis aan de leden van de NC’s en ANC’s beschikbaar te stellen.

U kunt als lid van NSVV deze publicatie hier opvragen. Na bestelling wordt deze publicatie u zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Gelieve hierbij het volgende in acht te nemen:

  • Het is niet toegestaan om dit document met andere partijen te delen.
  • Het is verboden om dit document te verspreiden op het internet zoals op een website voor het delen van documenten (bijv. Research Gate).

Samen met CIE hopen wij dat u interesse heeft in deze publicatie.

 

  • Jaar van uitgifte: 2019
  • ISBN/EAN: 978-3-902842-16-9