Kengetallen Openbare Verlichting

Kengetallen Openbare Verlichting

Prijs: 0,-

Deze uitgave is bedoeld voor gemeenten die binnen de sector Openbare Verlichting ervaring willen opdoen in het werken met kengetallen. Leveranciers en producenten in deze sector zullen er naar verwachting ook baat bij kunnen hebben.

In het kader van de kengetallen verstaan wij onder het begrip Openbare Verlichting die verlichting die als doel heeft de openbare buitenruimte te verlichten, om daarmee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid van de buitenruimte.

De uitgave is een ‘Aanbeveling voor het werken met kengetallen’. De aanbeveling is niet verplichtend en heeft het karakter van een uitgebreide handleiding. Hij beschrijft een complete aanpak en geeft daarom ook de nodige toelichting, die is gebaseerd op verschillende projecten die aan de totstandkoming van de aanbeveling zijn voorafgegaan. Iedere gemeente die de stap wil zetten naar het gebruik van kengetallen om e kwaliteit van haar besluitvormingsproces in het beleidsveld openbare verlichting te verbeteren, kan deze aanbeveling gebruiken om aan de slag te gaan.

Jaar van uitgave: 2004

ISBN: 90-76549-23-0