Kengetallen OVL-Lite 2011 (OV-10)

Kengetallen OVL-Lite 2011 (OV-10)

Prijs: 58,99

Deze uitgave is bedoeld als een eenvoudige variant in het werken met kengetallen openbare verlichting. De lite-versie is geschikt voor gemeenten die:

  • snel en met beperkte middelen toch inzicht willen krijgen in de status van hun openbare verlichting
  • geen beschikking hebben over actuele en complete beheergegevens

Waar in de Aanbeveling Kengetallen Openbare Verlichting (de ‘pro-systematiek’) wordt uitgegaan van de beschikbaarheid van ‘harde data’ van objectgegevens, wordt in de ‘Lite-systematiek’ vaker gebruik gemaakt van ervaringen en realistische aannames. De resultaten van de Lite-versie zijn daarom minder nauwkeurig dan de resultaten van de pro=versie. Beide versies maken echter prestaties inzichtelijk en bespreekbaar. Vanwege de vereenvoudigde opzet van deze Lite-variant mogen de uitkomsten hiervan niet direct uitgewisseld worden met die van de meer nauwkeurige ‘pro’-systematiek.

 

Jaar van uitgave: 2011

ISBN 978-90-76549-41-6