Praktijkdocument Industriële Verlichting 2011

Praktijkdocument Industriële Verlichting 2011

Prijs: 84,80

In deze tijd worden veel eisen gesteld aan de omgeving waar mensen werken, door regelgeving en de Arbowet. Goede verlichting heeft een positief effect op de prestatie van de mens. De betere verlichting draagt niet alleen bij aan de veiligheid van het personeel, waardoor het aantal ongevallen kleiner wordt, maar ook wordt de productiviteit positief beïnvloed.

Dit praktijkdocument is geschreven voor een ieder die moet toezien op de verlichtingsinstallaties in binnenruimten waar gewerkt wordt en/of deze moet beoordelen. Voor het verlichten van werkplekken binnen gebouwen met industriële en ambachtelijke activiteiten zijn in NEN-EN 12464-1 tabel 5.2 2.1 tot en met 2.20 de uitgangspunten/aanbevelingen genoemd. Dit praktijkdocument is niet van toepassing op de werkplekken buiten gebouwen, echter wel op de overgangszones van binnen naar buiten, waaronder laadhellingen en laadperrons zoals die genoemd zijn in tabel 2.1 onder punt 1.1.3.

Jaar van uitgave: 2011

ISBN: 90-76549-00-1

  • Detail Name 2