Richtlijn Lichthinder (PDF)

Richtlijn Lichthinder (PDF)

Prijs: 163,95

NSVV-ledenprijs € 117,97

Deze nieuwe richtlijn omvat de inhoud van de vijf eerder uitgegeven delen, aangevuld met richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling uit gebouwen. Tevens is meer aandacht besteed aan de dynamiek in de reclameverlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op de wijdere omgeving. De inhoud is bovendien geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht, opgedane ervaringen, maatschappelijke en technische ontwikkelingen. De delen 1 t/m 5 komen hiermee te vervallen.

De commissie Lichthinder beoogt met deze richtlijn een bijdrage te leveren aan een maatschappij waarin een stap is gezet richting evenwicht tussen natuur, mens en techniek.

Januari 2017, 2e herziene druk
ISBN/EAN: 978-90-76549-88-0

Prijs is inclusief 21% BTW.