Richtlijn Tunnelverlichting PDF

Richtlijn Tunnelverlichting PDF

Prijs: 251,75

NSVV-ledenprijs: € 193,00 incl. 21% BTW

Deze nieuwe Richtlijn (2017) vervangt:

  • Aanbeveling Verlichting van (korte) Tunnels en Onderdoorgangen (OV-32) uit 2001.
  • Aanbeveling Verlichting van Tunnels en Onderdoorgangen (OV-311) uit 2003.

De Richtlijn heeft betrekking op de verlichting van tunnels voor langzaam- en snelverkeer, zowel in korte als lange tunnels. Het doel is om richtlijnen te geven waarmee de verlichtingsinstallatie van een tunnel kan worden ontwerpen en beheerd. Een tweede doel is vastleggen van de kennis en ervaring gebaseerd op het onderzoek en het gebruik van bestaande verlichtingsinstallaties.

In de Richtlijn wordt voor de tunnelverlichting geen expliciete onderverdeling gemaakt in zogenaamde korte en lange tunnels. Waarbij korte tunnels ook vaak weer waren onderverdeeld in viaducten en onderdoorgangen. Voor een weggebruiker is deze civiele verdeling van minder belang. Het gaat er immers om dat de tunnel zo ontworpen en uitgerust is, dat de weggebruikers er, zowel overdag als ’s nachts, veilig en comfortabel gebruik van kunnen maken.

In de Richtlijn zijn uitgangspunten en functionele eisen voor de verlichting vastgelegd. Deze zijn afgestemd op de gebruikers en betreffen niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de sociale veiligheid en eventuele calamiteiten.
Naast het ontwerp van de verlichting wordt ook ingegaan op aspecten als gebruik van daglicht, schakeling van de verlichting, onderhoud en beheer.

ISBN/EAN: 978-90-76549-45-3

De Richtlijn bevat 188 pagina’s