– In verband met vakantie is het NSVV-Bureau niet bereikbaar tot 28 juni.

Uw bestellingen worden na die datum in behandeling genomen.

Voor dringende zaken richt u zich tot:

Algemene zaken: John de Joode: j.dejoode@itsme.eu
Lichtgerelateerde zaken: Rob van Heur: rob.vanheur@engie.com

 

Met vriendelijke groet,

Geertje Hazenberg

Bureau NSVV