Heeft u professioneel te maken met licht? Dan is de NSVV voor u een absolute must. Een belangrijk deel van de kosten van de NSVV wordt gedekt uit de opbrengsten van congressen, workshops en publicaties. Daarnaast ontvangen we een lidmaatschapsbijdrage van de leden. De NSVV heeft verschillende ledentarieven.

  • Studentenleden  zijn leden die studeren aan hogescholen en universiteiten en diegenen de een door de NSVV gecertificeerde opleiding volgen. Het studententarief is € 35,00 (inclusief 21% BTW). Dit tarief geeft recht op korting voor 1 persoon.
  • Persoonlijke leden zijn leden die vanuit persoonlijke interesse lid zijn van de NSVV. Het tarief voor persoonlijke leden is
    € 98,– (inclusief 21% BTW). Dit tarief geeft recht op korting van 1 persoon.
  • Bedrijfsleden zijn bedrijven en gemeentelijke en provinciale overheden. Het bedrijfstarief € 703,00 (exclusief 21% BTW) en geeft recht op korting voor 3 personen.
  • Begunstigers zijn instellingen en bedrijven waarvoor het belang van de NSVV-activiteiten het gemiddelde ruimschoots overstijgt. Begunstigers betalen jaarlijks een bedrag van minimaal € 4500,– en hebben daarmee recht op korting voor 5 personen.

Meld u nu aan als lid van de NSVV! Alleen met de inzet van gezamenlijke middelen, zowel in geld als in uw bijdrage in de werkgroepen, kunnen wij onze missie verwezenlijken.

Meld u nu aan als lid