– Zoals je waarschijnlijk weet, bestaat 𝑉(𝜆) ‘V Lambda’ deze zomer 100 jaar.

Om dit te vieren zal Prof. Khanh van de TU Darmstadt op 13 juni 2024 online een lezing geven over de geschiedenis van de verlichtingstechnologie, maar ook over huidig onderzoek en toekomstperspectieven.

Deelname aan de lezing is gratis voor alle leden van de NSVV, LiTG, SLG en LTG, de normale prijs is € 29,-. European Lighting Experts (ELE) ontvangen 1 herregistratiepunt voor het bijwonen van dit evenement.

Als je aanwezig wilt zijn, stuur dan een e-mail naar weiterbildung@litg.de met als onderwerp “V Lambda”.
Je hoeft je dus niet via de website van LiTG aan te melden!

Meer informatie vindt u hier