Licht is een veelsoortig fenomeen. Om de diverse aspecten van licht en verlichting goed te behandelen is de NSVV opgedeeld in een aantal kennisgebieden.

In de diverse kennisgebieden werken kernteams met experts. Deze kernteams vormen bij projecten praktische werkgroepen met steeds wisselende experts. Zij houden zich dan bijvoorbeeld  bezig met het opstellen van aanbevelingen en normen die gepubliceerd worden in publicaties. Ook zijn de kernteamvoorzitters het aanspreekpunt voor de kennisvragen uit de markt.