Om onze rol van onafhankelijke vraagbaak en deskundige samenwerkingspartner op het gebied van licht en verlichting te vervullen, is de NSVV opgedeeld in 4 kennisgebieden. Dit zijn onze Kernteams. De experts in de Kernteams zijn het aanspreekpunt voor kennisvragen uit de markt. Zo beantwoorden wij al uw vraagstukken, brengen partijen bij elkaar en gaan co-creatie aan om de samenleving te verrijken met licht.

De kernteams kunnenĀ hulp inroepenĀ van werkgroepen met experts.Ā DeĀ werkgroepen worden opgeheven wanneer hun eindproduct is uitgebracht en toegelicht tijdens een congres of workshop. Het aantal werkgroepen wisselt, afhankelijk van de vragen uit de maatschappij. Ruim 130 enthousiaste mensen zijn betrokken bij deĀ Kernteams en werkgroepen. De Kernteams werken samen met deĀ internationale comitĆ©s en expert-/schaduwgroepen.