Sinds 1937 zijn honderden professionals uit de lichtwereld als vrijwilliger aangesloten bij de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).  Wat we doen? We beantwoorden kennisvragen vanuit de diverse licht kennisgebieden. We geven particulieren, overheden, onderwijsinstanties en het bedrijfsleven advies over bijvoorbeeld nieuwe lichttechnologieën, maar ook over energieverbruik. Ook zetten we nieuw lichtonderzoek op en delen deze kennis in excursies, congressen en workshops. Natuurlijk volgen we de (inter)nationale normen en richtlijnen op de voet. Dit maken we toepasbaar door leesbare publicaties met richtlijnen voor in de dagelijkse praktijk.