Richtlijn Tunnelverlichting 2023 PDF

Richtlijn Tunnelverlichting 2023 PDF

Prijs: 251,75

NSVV-ledenprijs: € 193,00 inclusief 21% BTW Na het verschijnen van de NSVV Richtlijn Tunnelverlichting in 2017 bleken er na verloop van tijd bij toepassing van de Richtlijn enkele omissies in het document te zijn geslopen. Vormde het ten tonele verschijnen van ledverlichting de hoofdaanleiding voor het opstellen van de Richtlijn in 2017, als opvolger van de Aanbevelingen voor Tunnelverlichting uit 2003, in de afgelopen jaren is gebleken dat de kennisontwikkeling en het voortschrijdend inzicht door de toepassing van ledverlichting voldoende aanleiding gaf voor het herzien van de Richtlijn.

 

Na het verschijnen van de NSVV Richtlijn Tunnelverlichting in 2017 bleken er na verloop van tijd bij toepassing van de Richtlijn enkele omissies in het document te zijn geslopen. Vormde het ten tonele verschijnen van ledverlichting de hoofdaanleiding voor het opstellen van de Richtlijn in 2017, als opvolger van de Aanbevelingen voor Tunnelverlichting uit 2003, in de afgelopen jaren is gebleken dat de kennisontwikkeling en het voortschrijdend inzicht door de toepassing van ledverlichting voldoende aanleiding gaf voor het herzien van de Richtlijn.

De ontwikkeling van ledverlichting is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Er is een algemene trend waarneembaar dat conventionele lichtbronnen en armaturen voor bijvoorbeeld natriumverlichting niet meer verkrijgbaar zijn en/of geen ontwikkeling meer doormaken en ook niet meer toegepast worden in nieuwe projecten. Onderzoek naar ledverlichting is hierdoor van nog groter belang geworden.
In de afgelopen jaren heeft het aanwakkeren van de duurzaamheidsambities, mede door initiatieven vanuit het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) geleid tot een onderzoeksprogramma bij het consortium De Groene Boog.
Op basis van diverse rijproeven is led-tunnelverlichting in de praktijk beoordeeld op basis van waarnemingen en metingen. De resulterende inzichten zijn verwerkt in deze nieuwe richtlijn.
Het uitgangspunt bij de optimalisaties is dat het veiligheidsniveau behouden blijft bij het verlagen van verlichtingsniveaus.

Het verlagen van de verlichtingsniveaus leidt met name tot een reductie van het energieverbruik en bij nieuwe verlichtingsinstallaties ook tot een besparing op de investeringskosten en een vermindering van het materiaal.

  • Jaar van uitgifte: 2023
  • Aantal pagina’s: 196
  • ISBN/EAN 978-90-76549-45-3