Publicaties

Bekijk als tegels lijst
 • Prijs: 0,-

  In deze publicatie worden handvatten gegeven voor het (laten) controleren van bestaande lichtmasten langs het sportveld en wat er nodig is om een verantwoorde ombouw van conventionele schijnwerpers naar ledverlichting mogelijk te maken. Hierdoor worden zeer ernstige ongevallen voorkomen. Ook wordt in deze publicatie uitgelegd op basis van welke uitgangspunten nieuwe lichtmasten uitgevraagd en besteld kunnen worden.

 • Prijs: 0,-

  De snelle snelheid waarmee solid-state lichtbronnen hun lichtopbrengst kunnen veranderen, is een van de belangrijkste drijfveren achter de revolutie in de verlichtingsindustrie en verlichtingstoepassingen. De hoge snelheid waarmee de intensiteit verandert, betekent dat een modulatie van de lichtopbrengst, zowel bedoeld als onbedoeld, rechtstreeks gekoppeld is aan de modulatie van de stuurstroom

 • Prijs: 0,-

  Artikel uit Elektropraktijk september 2023

 • Prijs: 251,75

  NSVV-ledenprijs: € 193,00 inclusief 21% BTW Na het verschijnen van de NSVV Richtlijn Tunnelverlichting in 2017 bleken er na verloop van tijd bij toepassing van de Richtlijn enkele omissies in het document te zijn geslopen. Vormde het ten tonele verschijnen van ledverlichting de hoofdaanleiding voor het opstellen van de Richtlijn in 2017, als opvolger van de Aanbevelingen voor Tunnelverlichting uit 2003, in de afgelopen jaren is gebleken dat de kennisontwikkeling en het voortschrijdend inzicht door de toepassing van ledverlichting voldoende aanleiding gaf voor het herzien van de Richtlijn.

 • Prijs: 0,-

  De Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de kwaliteitscriteria openbare verlichting, NPR 13201-1, is herzien. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met NEN. De richtlijn helpt u bij het maken van een keuze om al dan niet te gaan verlichten en geeft vervolgens een aanwijzing voor de benodigde lichtkwaliteit. Voor het eerst is in een richtlijn aandacht besteed aan het effect van reflectie van wegdekken in relatie tot sociale veiligheid.

 • Prijs: 0,-

  Het gebruik van LED in de glastuinbouw heeft een vlucht genomen mede door de Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) regeling. Dit leidt tot vragen over mogelijke menselijke gezondheidsrisico’s bij het werken onder LED licht.

 • Prijs: 0,-

  Samenvatting van de presentatie van Prof. Ir. Wout van Bommel over  “Licht en Gezondheid” (ca. 2 x 45 minuten) die hij regelmatig met plezier geeft voor groepen “lichtleken”.

 • Prijs: 68,37

  NSVV ledenprijs: € 51,43 incl. BTW Let op: NSVV-leden dienen per factuur te bestellen, anders wordt de niet ledenprijs berekend!

 • Prijs: 68,37

  NSVV ledenprijs: € 51,43 incl. BTW Let op: NSVV-leden dienen per factuur te bestellen, anders wordt de niet ledenprijs berekend!

 • Prijs: 119,80

  NSVV ledenprijs: € 83,50 incl. BTW. Let op: NSVV-leden dienen per factuur te bestellen, anders wordt de niet ledenprijs berekend!