Het technische werk in CIE is ondergebracht in technische commissies (TC) die zijn gegroepeerd in  7 CIE Divisions  :

Division 1 Vision and colour
Division 2 Physical Measurement of Light and Radiation
Division 3 Interior Environment and Lighting Design
Division 4 Transportation and Exterior Applications
Division 6 Photobiology and Photochemistry
Division 7 (Not Allocated)
Division 8 Image Technology

Meer dan 1000 experts werken samen in de TC’s. Een overzicht van de technische commissies van CIE die voor Nederland van belang zijn is niet te geven omdat iedereen zijn eigen interesse heeft; men kan die ook zelf opzoeken op de divisiepagina’s van de CIE website.

NSVV experts actief in CIE zijn samengebracht in een NSVV expertgroep: het nationaal comité van CIE in Nederland (CIE NC NL).  Iedereen vanuit NSVV en actief in CIE mag daaraan deelnemen. Per divisie is één van die NSVV experts het Nederlandse aanspreekpunt in die divisie: de Division Member NL.

CIE NC NL vergadert één of twee maal per jaar, meestal voorafgaand of na afloop van sessies van CIE. Het werk in de CIE technische commissies wordt dan besproken, standpunten worden ingenomen en meegegeven aan het Nederlandse Division member, en er wordt gekeken naar waar Nederland kan bijdragen of wat Nederland er van kan gebruiken. Het overige wordt per email correspondentie afgewikkeld, zoals stemmen op ontwerp voorstellen.Voorstellen in de TC’s gaan naar de TC leden, die opereren op persoonlijke titel, voorstellen op Divisie niveau gaan via de Division Members, die de overige experts in die divisie moeten raadplegen, voorstellen op organisatieniveau gaan via de voorzitter en secretaris van de CIE NC NL, die alle NSVV experts actief in CIE raadplegen.

U kunt contact opnemen met de CIE via het bureau