- Op 29 januari vindt in Hoevelaken het Nationaal Lichtcongres plaats met als thema: Licht verrijkt.  Het jaarlijkse lichtcongres biedt u in één dag een brede kijk op de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het lichtvakgebied. Met een veelzijdig dagprogramma gaan we in op de vele aspecten van licht en verlichting. Waar staan we nu en waar gaan we naar toe? Na het congres bent u klaar voor de lichtvraagstukken van de toekomst! Schrijf u nu in via info@nsvv.nl
Programma: van 10:00 – 17:30
Opening Léon Schrijnemaekers Sprankelende overdracht van de voorzittersfakkel
Welkomstwoord Rob Metz Welkom van de nieuwe voorzitter  en presentatie nieuwe huisstijl NSVV
Tom van den Berg
(NIN/KNAW Amsterdam)
Strooilicht in het oog; hoe beïnvloedt strooilicht het zien?
Alle menselijke ogen zijn in zekere mate troebel. Dat leidt tot verblinding bij autorijden ’s nachts, of bij laagstaande zon en door sportveldverlichting, maar ook tot een veelheid van  andere problemen zoals met gezichtsherkenning en ruimtelijke oriëntatie. De sterkte van het strooilicht kan tegenwoordig eenvoudig bij iedereen gemeten worden. Er blijken grote verschillen in de populatie te bestaan. Het is goed hiervan kennis te hebben bij het ontwerpen van lichtsystemen.
Start kennissessies Kennissessie Outdoor

Hoe optimaliseer je de levenscyclus van de verlichtingsstrategie voor de stad?door Rik van Stiphout (Programme Advisor Light & Culture,Gemeente Eindhoven)
– lichtbeleid is bederfelijke waar; ten minste houdbaar tot/te gebruiken tot;
– smart gaat niet over techniek maar over houding (de juiste attitude);
– burgerparticipatie (co-creatie) is niet alleen ‘hot’ maar vooral onvermijdelijk.

Stand van zaken Energieakkoord-doelstellingen openbare verlichting door Dyana Loehr (RWS)
In het Energieakkoord staat dat de openbare verlichting in 2020 voor 40% energiezuinig en slim moet zijn en dat er 20% energie bespaard moet zijn ten opzicht van 2013. In 2014 hebben we deze doelstellingen voor het eerst gemonitord bij gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Tijdens deze presentatie worden de resultaten daarvan bekend gemaakt.

Licht verrijkt – Een rijk vol licht  door Theo Mackaay (Alexpo)
Nadat decennia lang bijna uitsluitend de kwaliteit van de rijbaanverlichting centraal stond staat de ‘zichtbaarheid’ voor alle gebruikers van de openbare ruimte nu steeds meer centraal bij kwalitatieve openbare verlichting. Theo vertelt u over de workshop Openbare Verlichting tijdens LICHT2014 en over de door TU Berlijn in te richten proefstraat van 1500 m waar gedurende 2 jaar zichtbaarheidsonderzoek wordt gedaan.


Perceptie Onderzoek 3.0
door Willem Zandvliet (RWS, afd. Innovatie en Markt) Onder de juiste condities is het oog een super camera, maar is het ook mogelijk de mentale belasting van de weggebruiker objectief te meten met een nieuwe methode van eye-tracking?
Als dat kan kunnen we, voor alle weggebruikers met innovatieve verlichtingsconcepten, de juiste voorwaarden scheppen voor een comfortabele waarneming.

Onderhoudsfactor Openbare Verlichting- Effecten van vervuiling van armaturen door Rob van Heur (Laborelec)
Resultaten van een breed onderzoek in opdracht van Synergrid waarbij van een 60-tal armaturen de fotometrische karakteristieken zijn onderzocht in vervuilde en schone toestand. Hierbij is specifiek gekeken naar de mate van vervuiling en het effect op de fotometrie voor verschillende typen armaturen, afschermingen en lichtbronnen. Met name ten aanzien van toepassing van een vlak transparante  afscherming of een gebogen afscherming zijn de resultaten opmerkelijk.

Wegdekreflectie en CROW-publicatie door Robbert Dijkema (Tauw)
Licht is beleving. Maar hoe beleven wij licht?  Een groot deel van deze beleving is afhankelijk van de reflectie van licht door onze omgeving. De wijze waarop wij onze omgeving inrichten, welke materialen wij gebruiken is daarmee een zeer belangrijke factor. Hoe stimuleren wij de samenwerking tussen deze ruimtelijke inrichting (civiel) en de openbare verlichting?

Sportveldverlichting, een stand van zaken door Boudewijn Lie (Aerolux Nederland BV)
Welke mogelijkheden biedt de techniek ons op dit moment? Wat zijn de mogelijkheden van energiebesparing? Wat gebeurt er op het gebied van ontwikkeling en normen?

Herziening Aanbevelingen Tunnelverlichting door Harry de Haan (Elumint)
Al sinds 2010 is door een werkgroep vanuit de NSVV gewerkt aan herziening van de Aanbevelingen voor de verlichting van tunnels en onderdoorgangen, maar in 2015 gloort er licht aan het einde van de tunnel. Ook in tunnels heeft de (op)komst van leds diverse ‘mazen in de wet’ aan het licht gebracht die in de presentatie aan bod zullen komen. Verder wordt meer helderheid gegeven in het schemergebied van twijfeltunnels: tunnels welke te kort zijn voor het tafellaken  en te lang voor het servet.

 

Kennissessie Indoor

Intelligent licht in een slim gebouw door Maarten van der Boon jr.(Leertouwer)
2015 wordt een slim-jaar. Het gebouw van nu en van de toekomst wordt adaptief. Wat betekend dit voor de verlichting en de mensen die hiervan gebruik maken?

Smart Light en kwaliteit van wonen door Masi Mohammmadi (HAN)
Wat is de rol en invloed van Smart Lighting op de kwaliteit van het wonen?

Daglicht, gebouwen en mensen
door Prof. Dr.-Ing. A.L.P. Rosemann | Dr. Ir. M.B.C. Aries | TU/e Building Lighting groep
Mensen in de Westerse wereld verblijven 80-90% van hun tijd in gebouwen. Aangezien licht een belangrijke rol speelt bij de comfortbeleving en gezondheid van mensen, wordt geprobeerd een gebouw te voorzien van gezonde verlichting. Dit mag echter niet ten koste gaan van het energieverbruik. Door op de juiste manier te ontwerpen met daglicht kan een balans worden gevonden tussen gezondheid, comfort en energie.

BREEAM, credits voor dag- en kunstlicht, workshop door Bob Gerritsen (Corio), Hester Hellinga (DPA Cauberg-Huygen)  en Martin Zuurveld (Trilux)
Stelling: Economisch belang gaat boven het welbehagen!

Lichttherapie bij werk gerelateerde chronische stress door Toine Schoutens (FluxPlus),
Lichttherapie heeft inmiddels een vaste positie verworven binnen de topsport, de luchtvaart, de reguliere gezondheidszorg en de zorg voor ouderen. Nieuw is dat lichttherapie ook kan worden ingezet bij vermoeidheidsklachten en bij werk gerelateerde problemen. in deze presentatie krijgt u informatie over een nieuw wetenschappelijk onderzoek waarbij o.a. lichttherapie wordt ingezet om stress terug te dringen.

Beleving belicht door Ruth Pijls (Hoofddocent en onderzoeker Hospitality Business School Saxion)
Een presentatie over de psychologische effecten van licht. Wat wij via onze zintuigen waarnemen beïnvloedt hoe wij een omgeving beleven. Licht is daar een onderdeel van.
Wat doet licht en verlichting met hoe wij ons ergens voelen? En andersom: hoe kan je door middel van verlichting aansluiten bij de gewenste beleving van de gebruiker?

Lange termijn onderzoeksresultaten over performance van LED producten voor kantoor en industrie door Rob van Heur (Laborelec) Laborelec volgt sinds 2010 de evolutie van Led-producten voor kantoor en industrie. Jaarlijks worden een groot aantal toestellen gemeten en in veroudering geplaatst. Tijdens de presentatie worden niet alleen de ontwikkelingen in performance toegelicht maar ook de verouderingskarakteristieken van verschillende armaturen.

Kennissessie Specials

De normen dat doe je zelf
, door Wiene Fokkinga (NEN)

Verbeter het leefklimaat met goed licht door Jaap Nuesink (DEKRA)
Wat is goed licht en is dat situatie afhankelijk? Waar naar te kijken bij het specificeren van licht? Hoe weet ik dat de informatie die ik krijg klopt en heb ik wel alle informatie?

Nieuw Politiekeurmerk Veilig Wonen: Sociale veiligheid en verlichting door Lilian Tieman (PKVW).
Inbrekers hebben niet alleen een hekel aan honden, ze houden ook niet van verlichting. De kans om gepakt te worden neemt bij goede verlichting en alerte buren toe. Verlichting en inbraakbeveiliging horen wat betreft het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij elkaar. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de nieuwe handboeken van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw en Bestaande Bouw van kracht. In nauwe samenwerking met de NSVV zijn de eisen op het gebied van verlichting bijgesteld. Tijdens de presentatie komen onderwerpen als dimmen,  LED-verlichting, kleurweergave, gelijkmatigheidsfactor, zonne-energie en bewegingsdetectie aan de orde.

Licht en Ecologie: twee krachten die elkaar kunnen verrijken? door Johannes Regelink (Regelink Ecologie & landschap)
Licht en Ecologie zijn twee vakgebieden die soms bij elkaar komen, elkaar schuren, maar ook elkaar kunnen versterken. Tijdens deze interactieve presentatie verkennen we de raakvlakken van deze vakgebieden.

Workshop Richtlijn Lichthinder door Henk Stolk ( vzt Commissie Lichthinder en Koen Smits, Lichtconsult.nl)
In november 2014 werd de nieuwe lichthinder richtlijn van de NSVV gepubliceerd. Belangwekkende nieuwe thema’s voor alle soorten buitenverlichting, maar nu ook voor licht van binnen gebouwen naar buiten vallen thans onder deze richtlijn. In een tweetal presentaties van Henk Stolk en Koen Smits zal aandacht worden besteed aan de verschillende aspecten in deze richtlijn in het bijzonder voor de nieuwe regels voor het platteland en in de natuur, alsmede aan de nieuwe facetten van met name dynamische reclame. Verder zal er gelegenheid zijn om met de deelnemers over hun vragen van gedachten te wisselen.

Led Gilde verrijkt lichtkwaliteit door Nico Koreman (KIEN/NSVV)
– Hoe bereiken wij transparantie en garantie in led performance?
– Is een gilde voor led van deze nieuwe tijd?
– Het gilde zorgt voor kwaliteit en garanties voor de opdrachtgeversGedragscode Lichtberekening door Mark Laponder (Kernteam NSVV Indoor)
De NSVV heeft in nauwe samenwerking met NLA een gedragscode ten behoeve van lichtberekening ontwikkeld. U krijgt toelichting op de huidige status van het document en de geplande vervolgstappen in 2015.

 

Bedrijvenmarkt Gedurende de gehele dag is er een bedrijvenmarkt waar de koffiebreaks, pauzes en lunch en de borrel plaatsvinden, maar daarnaast óók het Plenaire deel, zodat er ruimschoots aandacht is voor uw product (en) en er genetwerkt kan worden.
Deelnemers aan de bedrijvenmarkt:
Orange Lighting, Iguzzini, Waldmann B.V, Pyra Sied, CLS-Led, Ziut, ETAP, Installicht, Lux-Groep, Attiva Lichtprojecten, Stichting KIEN, IGOV Innovatie Platform en REVIREO.
Afsluiting We sluiten het evenement met een kleurrijke terugblik op het dagprogramma.
Het NLC2015 is ook bedoeld als ontmoeting- en netwerkgelegenheid voor iedereen uit de verlichtingswereld: gebruikers en aanbieders van licht, zoals de overheid, de industrie, de elektriciteitswereld, architecten, consultants,ontwerpers en installateurs, kennisinstituten en onderwijsinstellingen.

Informatie
 
Wanneer:
29 januari 2015
Voor wie:
Bestuurders en beleidsmedewerkers (beleid, ontwerp en beheer) bij diverse overheden; ontwerpers, (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, lichtontwerpers, interieurontwerpers, adviseurs, fabrikanten en toeleveranciers; onderwijs- en kennisinstellingen; woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en bouwers, ondernemers, facilitair managers.
Kosten:
Leden NSVV betalen € 135,-
 
Niet-leden € 195,-
  Studenten/gepensioneerden € 75,-
  Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Waar: Euretco B.V.
Koninginneweg 1
3871 JZ  HOEVELAKEN
  www.euretco.com
                  
Wilt u zich graag als kennispartner profileren? Of wilt u als bedrijf uw diensten en producten aan een breed publiek tonen? Neem dan  een stand op de bedrijvenmarkt waar alle pauzemomenten én het plenaire deel (ontvangst, koffie/thee, lunch) plaatsvinden.
Informatie/aanmelden bedrijvenmarkt.