– Op 12 juli werd Aat Klompenhouwer benoemd tot NSVV lid van verdienste. Op voordracht van het Kernteam Marketing, werd Aat benoemd voor deze eretitel voor de vele inspanningen die Aat gedurende meer dan 45 jaar heeft verricht voor de NSVV.

Aat heeft in 6 commissies gezeten en was daarnaast een van de oprichters van de commissie Lichthinder. Ook heeft hij een aantal belangrijke congressen mee helpen organiseren: Duitstalig lichtcongres in Rotterdam, Maastricht en Eurolux in Amsterdam. De laatste jaren heeft hij zich ingezet voor de marketingcommissie; waarbij zijn enorme betrokkenheid bij het fenomeen licht opviel en heeft hij veel wijsheid tentoongesteld in de vergaderingen. Tevens trad hij met veel elan op als dagvoorzitter bij de NSVV Lichtcongressen.

Wij wensen Aat bijzonder veel plezier en succes met het gouden speldje dat behoort bij deze eretitel.