– Tijdens Future Ligthting op 24 november in de Evenementenhal in Gorinchem werd Ad de Visser benoemd tot erelid en beloond met de gouden NSVV-speld.

Hij kreeg deze gouden NSVV-speld uitgereikt door NSVV-voorzitter John de Joode vanwege de vele en lange lichtactiviteiten voor NSVV, CIE, CEN, ISO/IEC en GTB:

·        Ad’s activiteiten op het gebied van normalisatie begonnen eind vorige eeuw als voorzitter van een CEN (Comité Européen de Normalisation) werkgroep met de opdracht het produceren van de eerste Europese norm voor Straatverlichting. Zijn tactische omgang met een werkgroep lid uit Kopenhagen die tot geen enkel
compromis bereid was is legendarisch, evenals de steun die Ad hierbij kreeg van NSVV-collega Ton van de Brink van Rijkswaterstaat. Ad ontwierp een innovatief systeem van determineertabellen die het bepalen van een juist lichtniveau voor veel verschillende situaties eenvoudig mogelijk maakt. In 2002 werd de norm gepubliceerd. Het determineersysteem is internationaal volledig ingeburgerd en ook nu nog een essentieel onderdeel van de huidige NEN-EN norm voor straatverlichting.

·        Na het CIE-presidentschap van Wout van Bommel zorgde Ad de Visser voor Nederlandse continuïteit in het bestuur van de CIE als gekozen Director van Divisie 4, Road Lighting. In deze rol werd hij ook actief in een bijzondere internationale groep: Group de Travail de Bruxelles (GTB). Deze groep is verantwoordelijk voor de normering van autoverlichting, een extreem belangrijk onderwerp in de overgang van gloei- en halogeenlampen naar Ledautoverlichting.

·        Na beëindiging van zijn directeurschap van de CIE Divisie Road Lighting wordt Ad gekozen tot één van de vicepresidenten van CIE met als speciale taak het coördineren van de activiteiten van CIE en ISO. Een belangrijke taak met gevoelige politieke aspecten, die Ad met energie, tact en waar nodig power, op zich neemt. Ook na het einde van zijn vicepresidentschap steekt hij hier nog altijd veel tijd in.

·        Tijdens zijn actieve periode voor CIE leidde Ad ook de Nederlandse CIE-NSVV afstemmingsvergaderingen die niet alleen zorgen voor afstemming van Nederlandse standpunten, maar tevens voor up-to-date informatie van de internationale lichtactiviteiten aan de Nederlandse lichtprofessional, vaak via een NSVV-CIE congresdag.

·        CIE heeft een uitgebreid Engelstalig verklarend woordenboek van bijna alle lichttermen, dat gratis online beschikbaar is. Ad heeft het tot zijn taak gemaakt om, in afstemming met andere Nederlandse en Belgische lichtexperts, van elke term een Nederlandstalig equivalent te definiëren. Als die uitgebreide lijst eenmaal compleet is zal die via NSVV op het internet beschikbaar zijn. Alle lichtmensen in Nederland en België kunnen daarvan dan dagelijks gebruik maken.

·        Mede door zijn rol bij de CIE en GTB was Ad ook actief lid van het toenmalige Algemeen Bestuur van NSVV. Vanuit die hoedanigheid heeft hij veel werk verzet om het huishoudelijk reglement aan te laten sluiten aan een verandering van de organisatieopzet van de NSVV en heeft hij overzichtelijk gemaakt hoe de NSVV in verbinding staat met organisaties op het gebied van standaardisatie.