15
Sep
2016

Doelstelling:
In deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Deze klassikale opleiding bestaat uit 22 avonden die gehouden worden in de showrooms van verschillende lichtbedrijven. Naast deze inspirerende locaties worden er diverse specialisten, lichtadviseurs + lichtontwerpers, ingezet om de onderwerpen inzichtelijk te maken en uw vaardigheden op hoger niveau te brengen. We gaan diep in op het lichtontwerpproces en zullen diverse cases, interieur en exterieur, vanaf de brainstorm fase tot aan het definitieve ontwerp doorlopen. Na het completeren van deze opleiding bent u in staat de volledige trajecten van lichtprojecten succesvol af te ronden.

Waarom deze opleiding?
De eisen die aan een goed lichtontwerp worden gesteld worden steeds complexer en omvangrijker. Niet enkel de technische kant van het lichtplan is belangrijk. Minstens even belangrijk is het hoe mensen een ruimte beleven, welk gevoel wordt opgewekt, wat is de boodschap die verteld wordt. Naast de psychologische aandachtspunten worden ook de gezondheidsaspecten van een lichtadvies steeds belangrijker. Visuele taken hebben een bepaalde hoeveelheid licht nodig, hoe zit het met verblinding? Energiebesparing en comfort in relatie tot gebruiker en leeftijd? Al deze onderwerpen eisen een gedegen kennis van ons vak en dit gaat veel verder dan uitsluitend de basis in verlichtingskunde. Deelnemers aan deze opleiding kunnen complexere en beter gemotiveerde lichtontwerpen maken en zo een grotere meerwaarde zijn voor een opdrachtgever.

Meer informatie: http://www.lightingdesignacademy.org/hbolo.html