07
Apr
2015

De deelnemers aan deze cursus leren de basisbegrippen en samenhangen van licht en verlichting, maken kennis met lichtbronnen, armaturen, schakel- en regelsystemen voor verlichting, kleurbepaling en kleurwaardering van licht, grondregels van daglichtontwerpen en daglicht sturende systemen, normen voor verlichting, opties voor energiebesparing en het vervaardigen van lichtplannen. Doel van deze cursus is de deelnemers kennis over te dragen van licht en verlichting, deskundige gespreks- partner te zijn voor opdrachtgevers en fabrikanten van armaturen en lichtbronnen.

Door theorie en praktijk te combineren krijgt u kennis en kunde aangereikt om als deskundige met betrekking verlichting binnen uw bedrijf een toegevoegde waarde te verwerven.
Er wordt u kennis aangereikt van de modernste verlichtingssystemen en toestellen om een complete indruk te verkrijgen over de stand van zaken in licht, (dynamische)verlichting, regelsystemen, noodverlichting, LED systemen, smart-LED systemen en berekeningssoftware. Hierdoor bent u in staat een goed lichtplan te vervaardigen. Onze traingingen bestaat uit theorie, praktijk en beleving. Vervolgens moet u een aantal cases vervaardigen welke betrekking hebben op de lesstof. U ontvangt na de training een certificaat.