24
Mar
2015

Daglicht is van wezenlijk belang voor ieders comfort en gezondheid. Naast het visueel comfort heeft dag- en zonlicht ook effect op het thermisch comfort en energiegebruik. Deze cursusmiddag geeft inzicht in mogelijkheden en beperkingen bij nieuwbouw en renovatie. De praktische betekenis van normen en richtlijnen wordt behandeld, waarbij ruimschoots aandacht wordt besteed aan situaties waarin de mogelijkheden beperkt lijken.

U leert daglichttoetreding in ontwerpen optimaliseren, situaties beoordelen en risico’s signaleren. Ook toetst U een ontwerp aan de daglichteisen van het bouwbesluit.