04
Jun
2015

Tijdens de Energietop op 19 januari 2015 hebben bestuurders en beleidsmedewerkers actief deelgenomen aan één van de zeven thematafels. Na de Energietop zijn zij voortvarend aan de slag gegaan.
Op 4 juni organiseren de VNG en de SER een Energie-tussen-top om de vorderingen van de tafels te delen en elkaar te inspireren om de lokale ambities te realiseren. Deze ambities dragen in grote mate bij aan de afspraken van het Energieakkoord voor duurzame groei.

De thema’s van de Energietop:
1.Energie op eigen dak
2.Verduurzaming van bestaand vastgoed (bedrijven en kantoren)
3.Kansen in beeld voor duurzame energieopwekking met de Energieatlas
4.Duurzame openbare verlichting
5.Gezonde, toekomstbestendige en energie neutrale basisscholen
6.Circulaire economie en grondstoffen
7.Verduurzaming huursector

De bijeenkomst is van 9:30 tot 13:00 uur.

Door dynamische discussies aan de tafels ontstaat in gezamenlijkheid tijdens de Energie-’tussen’-top een beeld van nieuwe vragen bij de geschetste ambities. Vragen die beantwoord moeten worden om bij te dragen aan duurzame gemeenten. Want, niet nationaal maar juist lokaal bij gemeenten gebeurt het. Daar liggen de kansen voor het verduurzamen van Nederland.

Lian Merkx, manager programma Energie Vereniging Nederlandse Gemeenten en Ed Nijpels, voorzitter Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei, zijn dagvoorzitter.

Dyana Loehr (Rijkswaterstaat) trekt het thema Duurzame Openbare Verlichting.
Wilt u deelnemen aan de tafel voor het thema openbare verlichting, neem dan eerst contact op via dyana.loehr@rws.nl
Daarnaast dient u zich aan te melden via het inschrijfformulier op de
SER-website

Meer informatie over het programma.