16
Jan
2018

Sinds 2 jaar werkt de NSVV met de Gedragscode Lichtberekeningen. Om de gedragscode praktischer te maken heeft een werkgroep de feedback verzameld en de Gedragscode Lichtberekeningen verder verbeterd. Dat heeft geresulteerd in een versie 2.0. Deze nieuwe versie willen wij graag met u delen in een gebruikerssessie op dinsdag 16 januari 2018.

Programma

15:30     Inloop met koffie/thee

16:00     Welkom door Teus Koteris

16:10     Introductie nieuwe versie Gedragscode 2.0 door Mark Laponder

16:20     Feedback vanuit het veld door Teus Koteris

16:50     Toelichting Gedragscode 2.0 door Rob van Heur

17:05     Toekomstvisie: professionaliseren van de opdrachtgever door Robert Jan Vos

17:15     Opdrachtgever aan het woord: de heer Maurits Pigeaud van Prorail

17:30    Wat is de behoudfactor en wat doen we er mee? door Rob van Heur/Mark Laponder

18:00     Afsluiting met een borrel en bites

Wij verwelkomen u graag voor deze gebruikerssessie op onze nieuwe locatie aan het Horaplantsoen 18 in Ede.

 

Kosten
Gebruikers van de gedragscode Lichtberekeningen hebben gratis toegang.

Anderen (óók NSVV-leden) betalen € 50,– per persoon.

Wanneer u zich voor 1 februari 2018 aanmeldt voor deelname aan de Gedragscode, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de bijdrage aan de Gedragscode.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@nsvv.nl