10
Apr
2019

Sinds 3 jaar werkt de NSVV met de Gedragscode Lichtberekeningen. Afgelopen jaar heeft de werkgroep  feedback verzameld en de Gedragscode Lichtberekeningen verder verbeterd. Dat heeft geresulteerd in een versie 3.0. Deze nieuwe versie willen wij graag met u delen in een gebruikerssessie op woensdag 10 april 2019.

Programma

14:30     Inloop met koffie/thee

15:00     Welkom

15:10     Introductie nieuwe versie Gedragscode 3.0

15:30     Feedback vanuit het veld

16:00     Toelichting Gedragscode 3.0

16:20     Toekomstvisie: ideeën voor het uitbouwen van de Gedragscode

17:00     Opdrachtgever aan het woord

17:30      Hoe meet je licht?

18:00     Afsluiting met borrel en bites

 

Kosten
Gebruikers van de gedragscode Lichtberekeningen hebben gratis toegang.

Anderen (óók NSVV-leden) betalen € 50,– per persoon.

Wanneer u zich voor 1 mei 2019 aanmeldt voor deelname aan de Gedragscode, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de bijdrage aan de Gedragscode.