10
Apr
2019

Sinds 3 jaar werkt de NSVV met de Gedragscode Lichtberekeningen. Afgelopen jaar heeft de werkgroep  feedback verzameld en de Gedragscode Lichtberekeningen verder verbeterd. Dat heeft geresulteerd in een versie 3.0. Deze nieuwe versie willen wij graag met u delen in een gebruikerssessie op woensdag 10 april 2019.

Programma

14:30    Inloop

15:00    Welkom door Teus Koteris

John de Joode:  visie NSVV en gedragscode Lichtberekeningen

15:10    Toelichting op de Meetnorm NEN1891 in relatie tot de Gedragscode Lichtberekeningen door Rienk Visser

15:40    Ervaringen met de Gedragscode door:

TES als gebruiker

Elkin Petrici (Tauw) als adviesbureau

Lichtontwerper

Opdrachtgever

16:20    Pauze

16:40    Gedragscode 3.0

Toelichting op de tabel openbare verlichting (Robert Jan Vos)

Verdere ontwikkelingen

Vragen/discussie (Teus Koteris/Mark Laponder)

Wat is er met de feedback gedaan (Teus Koteris)

17:00    Afsluiting

17:10 – 18:30    Aangeklede borrel

Kosten
Gebruikers van de gedragscode Lichtberekeningen hebben gratis toegang.

Anderen (óók NSVV-leden) betalen € 50,– per persoon.

Wanneer u zich voor 1 mei 2019 aanmeldt voor deelname aan de Gedragscode, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de bijdrage aan de Gedragscode.

 

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze sessie stuur dan een mail naar info@nsvv.nl