31
Oct
2017

IGOV organiseert in samenwerking met Het Nederlands Metrologisch Instituut, VSL te Delft op 31 oktober 2017 in de middag en avond een IGOV Kenniscafé met als titel: “Meten van Licht”

We ontwerpen openbare verlichting op basis van richtlijnen, we kiezen armaturen op basis van lichtberekeningen. Maar hoe controleer je in de praktijk of alle theoretische ontwerpwaarden gehaald zijn? Hoe wordt in het laboratorium de kwaliteit en prestatie gemeten volgens internationale standaarden?

Ook wegdekreflectie wordt nu meegenomen in de lichtberekeningen en ontwerp van de openbare verlichting volgens de NPR13201-2017. Hoe doe je dit precies? En hoe meet je hiermee in de praktijk?

Het meten van licht is een ingewikkelde en bewerkelijke klus. Maar het kan ook sneller en eenvoudiger. Hoe zet je 3D techniek en Virtual Reality in bij het meten van licht?

Steeds vaker kijken we behalve naar de grenswaarden uit de tabellen van richtlijnen naar de licht behoefte in de omgeving die we willen verlichten. Contrasten en luminanties spelen een belangrijke rol in de beleving van openbare verlichting.

Dit Kenniscafé is DE kans om meer te weten te komen. Heldere informatie, concrete tips én zicht op de actuele ontwikkelingen. Voor de beheerder, ontwerper, opdrachtgever, adviseur en installateur. Maar ook voor OVLNL, want wij horen graag van u waar uw kennisbehoefte ligt zodat we daar op in kunnen spelen bij het ontwikkelen en aanbieden van kennis.

Zoals u gewend bent van IGOV – Kenniscafés:
 Inhoudelijke presentaties en discussies
 Kennisoverdracht gericht op beleid en praktijk
 Actuele ontwikkelingen
 Deskundige sprekers

Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor IGOV en IGOV Innovatie Platform deelnemers.

Voor niet-deelnemers kost de toegang 150,00 euro excl. btw. per persoon.

Aanmelden

Het volledige programma vindt u op de IGOV-website.