17
Sep
2015

Stichting KIEN en de NSVV hebben in 2012 de handen ineen geslagen en besloten te gaan samenwerken om de installateur van permanente kennis over licht en (led)verlichting te voorzien. Tijdens deze innovatiereis, die gezien moet worden als een langjarig samenwerkingsverband, zullen de medereizigers regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen.

Voor de volgende etappe van deze reis wordt u dan ook van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst
“Op weg naar ledkwaliteit in binnenverlichting”

Donderdag 17 september bij het NBC in Nieuwegein  (14:00 – 18:00)

Tijdens deze bijeenkomst staat het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen installateurs, adviseurs en architecten centraal, met als doel deze specialisaties (nog) beter te laten samenwerken.
Onder leiding van de dagvoorzitter is er voldoende ruimte voor discussie en kennisuitwisseling tussen sprekers en de deelnemers.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de gezamenlijke innovatiereis van NSVV en KIEN, waarbij vanaf nu ook UNETO-VNI aanhaakt.

Programma

14:00                Ontvangst met koffie/thee

14:30                Welkom door de dagvoorzitter Adrie van Duijne (KIEN)

14:40                ‘Onderzoek werpt nieuw licht op de zaak’ door Dr.ir. Myriam Aries (TUe)

15:05                ‘Daglicht, omdat het er is. Zo vanzelfsprekend!’ door Richard Out (Lichtontwerper)

15:30                ‘Doorbraken in led (-regelingen)’ door Wim Sliepenbeek (ETAP)

15.55                PAUZE

16:15                ‘Tussenstop van de kwaliteitsreis: toelichting filosofie ledgilde en haar tools
door Maarten Loerakker en Adrie van Duijne

17:00                ‘Inzage in het puntensysteem van de Ergonomie’ door Paul Settels Eur. Erg.

17:20                ‘UNETO-VNI en de rol van de Commissie Verlichting’ door Ton van der Schoot
lid Commissie Verlichting

17:35                ‘Programma van eisen voor ledinstallaties’ door E. Stevenaar (RABO-bank) & Adrie van Duijne

17:55                Afsluiting door Adrie van Duijne

18:00 – 19:00    Netwerkborrel met hapje en drankje

Na afloop niet in de file, maar onder het genot van een hapje/drankje mogelijkheid tot netwerken.

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van E-installatiebedrijven, architecten, adviseurs, gebouweigenaren, facilitairmanagers, fabrikanten en andere belangstellenden.

Deelname is gratis. U kunt zich opgeven via:  http://www.stichtingkien.nl/informatie/registratie-led-event/

Bent u alsnog verhinderd? Laat het ons weten!

Wij zorgen ervoor dat het u tijdens het evenement aan niets ontbreekt. Daarvoor is het van belang dat we een goede inschatting kunnen maken van het aantal aanwezigen. Bent u na aanmelding alsnog verhinderd? Meld u dan bijtijds af of laat u vervangen door een collega. Bent u zonder afmelding niet aanwezig, dan vragen wij u een bijdrage van
€ 50,-. Dit bedrag schenken we dan aan het goede doel: Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).