25
Mar
2020

De techniek ontwikkelt zich razendsnel, zoals Ledverlichting en de toepassing van digitale schermen, die bewegende of wisselende beelden laten zien.
Het is aannemelijk dat licht en reclame hinder kunnen opleveren voor omwonenden, de natuur en verkeersdeelnemers. Decentrale overheden hebben behoefte aan een aanvullend kader voor het omgaan met “complexe” aanvragen voor het vergunnen en plaatsen van reclame-uitingen. Er zijn richtlijnen met grenswaarden ontwikkeld voor het vergunnen en plaatsen van lichtinstallaties en reclame-uitingen. De workshop Lichthinder geeft concrete handvatten en slagboomcriteria voor de gebruiker, vergunningverstrekker en leverancier.

Wanneer
Op woensdag 25 maart 2020 organiseren wij een workshop lichthinder o.l.v.  Henk Stolk en Koen Smits.  Zij nemen deel aan de expertgroep die de Richtlijn heeft geschreven. Zij weten dus alle ins en outs van lichthinder en geven u in 1 dag handvatten om lichthinder te kunnen beoordelen, meten en vermijden.

Hoe ziet deze workshop eruit?
Dagdeel 1, 9:30 – 12:00:
Toelichten en doornemen richtlijnen lichthinder en lichtvervuiling voor leken en professionals. Hierbij besteden we speciale aandacht aan de nieuwe aspecten in de 3e druk van de richtlijn (2020) met name aan de nieuwe grenswaarden voor lichtsterkte en de uitgebreidere toelichting in de bijlage van de derde druk voor het meten van lichthinder.

Dagdeel 2, 13:00 – 16:00:
Toelichten complexere richtlijnen voor (dynamische) reclameverlichting aan de hand van levendige voorbeelden.
Toelichten van de Handreiking Vergunningsverlening en toetsing Lichtreclame van OVLNL waarin de procedure voor de aanvraag, toetsing NSVV, CROW, RWS en vergunning, oplevering en handhaving en van een reclameobject wordt beschreven.

In de workshop houden we rekening met de details in de omstandigheden van metingen en toetsingen in de praktijk. Zo geven we tips op het gebied van toe te passen apparatuur als de wijze van uitvoering van de metingen.

Kosten:
€ 375,- voor NSVV-leden( excl.BTW)
€ 450,- voor niet-leden (excl. BTW)
Hierbij zit inbegrepen: Richtlijn Lichthinder2020 (pdf)/koffie/thee/lunch

Richtlijn Lichthinder:  De Richtlijn Lichthinder van 2017  is aangepast en geupdate met richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling van gebouwen, de dynamiek in de reclame(led)verlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op flora en fauna.

Inschrijven: U schrijft zich in door een mail met uw contactgegevens te sturen naar info@nsvv.nl met als onderwerp “Aanmelden Workshop lichthinder”.