15
Nov
2018

Heeft u iets met licht in de openbare ruimte? Kom dan ook op 15 november naar de derde editie van het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht in Kasteel de Vanenburg te Putten. Hét kennisevenement van het jaar boordevol nieuwe inzichten, discussie, succesvolle en minder succesvolle praktijkcasussen en meer, veel meer. Georganiseerd door NSVV, OVLNL en Ruimte en Licht.

Omgevingsgericht ontwerpen
Het congres biedt u uiteraard een update van de belangrijkste ontwikkelingen in uw vak. Daarnaast wordt specifiek ingezoomd op het thema omgevingsgericht ontwerpen van openbare verlichting. Niet de techniek, de richtlijnen, of esthetica maar de mens – het welbevinden, de beleving van de gebruiker van de openbare ruimte – komt in deze benadering centraal te staan.

Een gevolg van deze verschuiving  is dat andere gemeentelijke diensten, maar ook ontwerpdisciplines (landschaps/architecten, stedenbouwkundigen), stadmakers, burgers, gedragspsychologen, en centrummanagers mee gaan praten over lichtplannen. En naast kennis worden ook vaardigheden op het gebied van samenwerken, het opzetten van participatietrajecten en dergelijke steeds belangrijker.

Samen aan de slag
Het congres signaleert deze verschuiving, geeft aan wat dit gaat betekenen voor het OVL vakgebied – en wat de meerwaarde/inbreng is van externe disciplines.

Aan de hand van oplossingen, tools en voorbeeldprojecten zet het congres lijnen uit om deze omslag naar de OVL praktijk te vertalen. De vele facetten van licht in de openbare ruimte passeren de revue. Doel is tevens om interactie op gang te brengen tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn in omgevingsgericht ontwerpen van OVL door de ontmoeting te stimuleren van OVL en andere vakgebieden die relevant gaan worden in het OVL traject.

Bestuurders, beleidsmakers, beheerders, ontwerpers, stedenbouwers en andere geïnteresseerden komen bij elkaar om kennis te delen, bij te praten over het vak, afspraken te maken voor de toekomst, nieuwe mensen te ontmoeten én uiteraard een mooie dag te hebben met (on)bekenden uit het vak.

Aanmelden doe u hier.