16
Sep
2024
Doelstelling:

In deze opleiding, op HBO niveau, wordt een verdere technische verdieping in het vakgebied licht aangeboden. Je maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Deze klassikale opleiding bestaat uit 12 lesdagen die verzorgd worden vanuit onze locatie in Amersfoort. We schakelen diverse experts, specialisten en docenten uit het vakgebied in om de onderwerpen inzichtelijk te maken en de vaardigheden en kennis op hoger niveau te brengen. We gaan diep in op het adviesproces en zullen diverse cases, interieur, exterieur, controls en daglicht, vanaf de eerste klantvraag tot aan de oplevering doorlopen.

Waarom deze opleiding?

De lichtbranche is volop in beweging en dit betekent dat er steeds hogere eisen aan een lichtadvies en daarmee aan een lichtplan worden gesteld. In de lichttechniek zijn er ontwikkelingen voor alle materialen (lichtbronnen, armaturen en lichtregelapparatuur) waar mee gewerkt wordt. Ook aan beheer en onderhoud worden andere eisen gesteld ten opzichte van een aantal jaren geleden. Het maatschappelijke kader is ook veranderd door nieuwe regelgeving, eisen aan het energieverbruik en het duurzaam omgaan met onze leefomgeving. Op het gebied van de verlichtingskunde wordt de mens (gelukkig!) steeds meer centraal gesteld in het ontwerp en zijn de lichtadviezen gebaseerd op Human Centric Lighting. Om dit alles goed aan onze opdrachtgevers te onderbouwen wordt in deze opleiding ook de nodige aandacht gegeven aan softwaretools voor het calculeren en projecteren van installaties. Daarnaast dienen we onze plannen te kunnen toetsen aan de normen en hier is verslaglegging voor nodig. Hoe te meten en rapporteren is een onderwerp in deze opleiding. Al deze onderwerpen worden je op een interactieve en modulaire wijze aangeboden. De opgedane kennis is meteen toe te passen in de dagelijkse praktijk en daarmee vergroot je jouw meerwaarde richting opdrachtgevers.

Na het volgen van deze opleiding beschikt je over uitgebreide en brede lichtkennis.

Meer informatie + inschrijven