08
Sep
2020

Waarom deze opleiding?

De lichtbranche is volop in beweging en dit betekent dat er steeds hogere eisen aan een lichtadvies en daarmee aan een lichtplan worden gesteld. In de lichttechniek zijn er ontwikkelingen voor alle materialen (lichtbronnen, armaturen en lichtregelapparatuur) waar mee gewerkt wordt. Ook aan beheer en onderhoud worden andere eisen gesteld ten opzichte van een aantal jaren geleden. Het maatschappelijke kader is ook veranderd door nieuwe regelgeving, eisen aan het energieverbruik en het duurzaam omgaan met onze leefomgeving. Op het gebied van de verlichtingskunde wordt de mens (gelukkig!) steeds meer centraal gesteld in het ontwerp en zijn de lichtadviezen gebaseerd op Human Centric Lighting. Om dit alles goed aan onze opdrachtgevers te onderbouwen wordt in deze opleiding ook de nodige aandacht gegeven aan softwaretools voor het calculeren en projecteren van installaties. Daarnaast dienen we onze plannen te kunnen toetsen aan de normen en hier is verslaglegging voor nodig. Hoe te meten en rapporteren is een onderwerp in deze opleiding. Al deze onderwerpen worden u op een interactieve en modulaire wijze aangeboden. U kunt de opgedane kennis meteen toepassen in de dagelijkse praktijk en daarmee uw meerwaarde richting uw opdrachtgevers vergroten.

Inhoud:

Module 1 Verlichtingskunde
– basisbegrippen en de samenhang
– visuele systeem
– introductie lichtcalculaties (handmatig + software)
– lichtbronnen
– armaturen
– lichtregelapparatuur
– cases
– deeltentamen

Module 2 Licht voor binnen toepassingen
– normen en regelgeving
– Breeam + BIM
– lichtadvies proces in stappen
– marktontwikkelingen Internet of Things
– Human Centric Lighting
– comfort + UGR
– invloed en gebruik van daglicht
– cases interieur
– deeltentamen

Module 3 Licht voor buiten toepassingen
– normen en regelgeving
– lichtadvies proces in stappen
– Smart Lighting concepten
– keuze van materialen, IP, IK
– cases exterieur
– deeltentamen

Module 4 Meten en rapporteren
– basiskennis meten
– lichtbronnen meten
– armaturen meten
– interieur metingen
– exterieur metingen
– beheer en onderhoud lichtinstallaties
– financiële calculaties, TCO, ROI
– deeltentamen

Prijs: € 2950,- excl. 21% BTW

Meer informatie en inschrijven