13
Apr
2015

LICHTDIPLOMA

Doelstelling:
In deze klassikale opleiding bieden wij u een compleet programma aan met modules die samen een volledig traject vormen naar het lichtdiploma. U leert alle benodigde kennis op het gebied van verlichting en lichtontwerp welke u nodig heeft om een volwaardig lichtontwerp te kunnen maken. De opleiding gaat uitgebreid in op verlichtingskunde, het lichtontwerpproces en het ontwerpen van een lichtplan met ruime aandacht voor interieur- en exterieurverlichting. Naast theoretische invalshoeken treft u veel praktijkcases welke u direct in uw eigen werk kunt toepassen.

Waarom deze opleiding?
Licht is een vak! Veel aspecten van dit vak zijn in de praktijk te leren maar een gedegen theoretische kennis levert de benodigde extra diepgang. Wat is het gebruik van een ruimte? Aan welke normen en arbo eisen dienen deze te voldoen. Wat is de esthetische kwaliteit in relatie tot de beheersaspecten? Ook is er kennis nodig van de materialen: lichtbronnen, armaturen en lichtregelapparatuur en daarnaast van het ontwerpproces. Deze elementen worden in deze opleiding uitgebreid behandeld en toegelicht. De opleiding wordt aangeboden door klassikaal onderwijs gecombineerd met huiswerkcases en een intensieve begeleiding. De gemiddelde studiebelasting, naast de lesdag, is 4 uur per week.

Inhoud:
de opleiding bestaat uit de volgende 8 dagen:
-(LOB) cursus verlichting en lichtontwerp – basis
-(EVO) cursus lichtsoftware Dialux EVO
-(LED) cursus LED
-(VLP) cursus vormgeven van lichtplannen
-(INT) cursus lichtontwerp interieur
-(EXT) cursus lichtontwerp exterieur
-(LA) cursus lichtarchitectuur
-(EX) examendag

Kijk bij de desbetreffende cursuspagina voor uitgebreide informatie. U kunt op de cursusnaam klikken.

Studiematerialen en lesdagen:
U krijgt een complete set met materialen, een lesmap en lichtsoftware. Tijdens de lesdagen worden uw kennis en vaardigheden verder verbeterd.

Flexibel deelnemen aan lesdagen:
Alle cursusdagen van de opleiding lichtdiploma worden 4 keer per jaar aangeboden. U kunt kiezen om aan de 8 dagen opeenvolgend deel te nemen wat de kortste studieduur betekent. Of u kiest voor deelname op een moment dat u dat uitkomt. U kunt hiermee de opleiding laten afstemmen op u eigen persoonlijke voorkeur. Bijvoorbeeld 2 dagen in het voorjaar, 2 dagen in de herfst en 4 dagen het volgende jaar.

Verdere gegevens:
Opleidingsduur:
-8 dagen
Tijdstip:
-09.30 t/m 17.00
Start:
-Zie het lesrooster
Investering:
-€ 1.495,- excl. BTW / inclusief 8 dagen, lesmateriaal en examen

Afronding:
De opleiding is inclusief uitgebreide lesmaterialen. U kunt de opleiding afronden met een certificaat of u neemt deel aan het examen en ontvangt (bij voldoende resultaat) het lichtdiploma.

Examen lichtdiploma:
Het examen bestaat uit 2 verschillende onderdelen (A en B):
A test – vragen over alle aspecten die in de opleiding zijn behandeld, dit deel bevat uitsluitend meerkeuzevragen.
B eindcase – het indienen van een lichtontwerp voor een project. Dit project wordt voorafgaand aan het examen uitgewerkt en aan ons toegezonden. Op het examen wordt uw project met u persoonlijk besproken en ontvang u feedback. Het complete examen duurt maximaal 2, 5 uur.