14
Nov
2016

Op 14 november start bij de ROC Midden Nederland in Nieuwegein wederom de Opleiding Middelbare Verlichtingstechniek (MVT)

Doel van de opleiding:
Tijdens de opleiding wordt de cursist de basiskennis van alle relevante aspecten ten aanzien van het ontwerpen en berekenen van verlichtingssystemen met standaardoplossingen bijgebracht. Hierbij wordt kennis gemaakt met de huidige inzichten in de verlichtingstheorie, de voorschriften, het gebruik van de laatste technische ontwikkelingen in armaturen en hun toepassingen en een optimalisering van het energieverbruik in de verlichting.

Toelatingseisen:
Diploma MBO Elektrotechniek of een gelijkwaardige opleiding zoals VEV/TSI en werkzaam zijn in de branche en enige jaren praktijk ervaring hebben en bekend zijn met lichtsoftware.

Duur:
De opleiding duurt ca. 24 dagdelen, deze dagdelen vinden plaats op maandagavond van 18.00 uur tot 21.15 uur. Daarnaast moet de deelnemer rekening houden met zelfstudie buiten de lesavond. De opleidingsperiode is van oktober tot juli daaropvolgend.

Programma:

 • Inleiding Hierbij zal een korte opfrissing gegeven worden van de benodigde wiskunde en goniometrische vaardigheden.
 • Lichttheorie en lichttechnische begrippen en eenheden Begrippen van belang voor het optimaal ontwerpen en berekenen van installaties. Zoals: luminantie, verlichtingssterkte, berekening volgens de punt methode, reflectie, absorptietransmissie, verlichtingsrendement. De lichttechnische aspecten die een juiste keuze beïnvloeden zullen hierbij betrokken worden zoals kleurtemperatuur, verblindinghinder, weergave-index, contrastwerking, depreciatiefactor.
 • Licht en de mens Bij dit onderdeel worden de theorieën tijdens deze cursus behandeld, in relatie gebracht tot de mens en het gebruik en het ervaren van licht. Essentieel voor het maken van een verlichtingsplan. Aan de orde komt visuele waarneming, licht en zicht, gezondheidseffecten, normen en richtlijnen.
 • Berekenen van verlichtingsinstallaties Polair lichtsterktediagram, berekening volgens de lichtstroom methode, berekening van algemene verlichting, berekening met behulp van software programma’s.
 • Lichtbronnen Methoden van lichtopwekking, lichttechnische kenmerken van lampen, diverse lampen, zoals halogeen, hogedruk, kwik, menglicht, lagedruk kwik, hoge en lagedruk natrium, inductielampen.
 • Verlichtingsarmaturen Lichtsterkte verdeling, rooster, warmte huishouding, isolatie van apparatuur, ventilatiesystemen.
 • Regelsystemen en veiligheidsbepalingen Regelsystemen voor verlichtingsinstallaties, dimmen van diverse lampen, veiligheidsbepalingen. Cursusinformatie Deze tekst is met zorg samengesteld. Alle informatie is onder voorbehoud. Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Functionele eisen voor binnenverlichting Verlichtingssterkte, luminantieverhoudingen, lichtkleur en kleurweergave, noodverlichting.
 • Meten van verlichtingsinstallaties Het meten van verlichtingssterkte en luminantie.
 • Energie en kostenbesparing Renovatie, verlichtingsrendement onderhoudsysteem, energie besparing en kosten calculatie.
 • Wetten en regels
 • Onderhoud en storingen
 • Praktische richtlijnen voor binnenverlichting Projecteren van installaties, kantoor, winkel beveiligingsverlichting, bedrijfsruimten, buiten en beveiligingsverlichting.
 • Practica en demonstraties De lessen zullen worden afgesloten door demonstraties in practica en het verrichten van lichtmetingen.
 • Noodverlichting

Examen:
Tijdens de opleiding worden twee deelexamens afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt men het diploma Middelbare Verlichtingstechniek van de NSVV.

Opleidingslocatie:
ROC Midden Nederland, Harmonielaan 2 3438 EB Nieuwegein

Opleidingskosten:  € 2850,00 inclusief lesmateriaal. Geen BTW afdracht.

Vervolgmogelijkheden:
De opleiding Hogere Verlichtingskunde (HVK).

Aanmeldingen & informatie:
Voor aanmelding kunt u het aanmeldingsformulier opsturen naar:
ROC Midden Nederland
t.a.v. Bedrijfsopleidingen Techniek – HML
Antwoordnummer 2842
3500 VL Utrecht of mailen naar bedrijfsopleidingen.techniek@rocmn.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenno Westra telefoonnummer: 030-7547066, of mevrouw Henny Jansen, telefoonnummer: 030-7547589