18
Jan
2018

Doelstelling:
Deze gespecialiseerde, klassikale opleiding biedt een compleet programma met onderwerpen gericht op de verlichting in de openbare ruimte. U leert alle benodigde kennis betreffende verlichtingskunde, berekenen en toetsen, beheersaspecten en budgetten. Na het volgen van deze opleiding bent u in staat een lichtplan voor de openbare verlichting te ontwerpen en te toetsen.

Waarom deze opleiding?
Het vakgebied openbare verlichting is de afgelopen jaren uitgebreider en complexer geworden. Dit betekent dat er hogere eisen aan het lichtplan worden gesteld. Naast het technische deel zijn er ook maatschappelijke en politieke elementen die een invloed uitoefenen op een lichtplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving, milieu en duurzaamheid. Tijdens deze opleiding wordt hier uitgebreid op in gegaan zodat u over de meest actuele kennis beschikt.

Studiematerialen en lesdagen:
U krijgt een complete set met materialen, een lesmap en lichtsoftware. Tijdens de lesdagen worden uw kennis en vaardigheden verder verbeterd. De docenten zijn allen expert in een deelgebied van de openbare verlichting.

Inhoud:
De opleiding biedt de volgende onderwerpen:
Onderdeel A
-verlichtingskunde
-basisbegrippen
-lichtbronnen
-armaturen
-dimmen en schakelen van verlichting
-systemen en componenten

Onderdeel B
-normen en regelgeving
-criteria openbare verlichting
-ontwerprichtlijnen OVL
-functies van de openbare verlichting
-voeding en netconfiguraties

Onderdeel C
-financiële aspecten
-kengetallen OVL
-exploitatie
-energiescan
-beheer en onderhoud

Onderdeel D
-dynamische verlichting
-smart city concepten
-communicatie
-energiereductie
-beleidsplannen

Naast bovenstaande onderdelen zitten in het programma een aantal korte klassikale cases; een aantal zelfstudie cases en een eindcase.

Verdere gegevens:
Opleidingsduur: 6 lesdagen en 1 examenochtend
Investering: € 2.950,- excl. BTW / inclusief 6 dagen, lesmateriaal, lunch en examen.

Meer informatie en inschrijven via: http://www.lightingdesignacademy.org/oovl.html