11
Apr
2019

De cursus Beheren met Beleid geeft u inzicht in de belangrijkste aspecten die u nodig heeft voor het professioneel beheer van de openbare verlichting. Administratief beheer, onderhoudsmethodieken, het bepalen en monitoren van doelstellingen, het verschaffen van inzicht, het verzorgen van managementrapportages en ook het vinden én gebruiken van de juiste sturingsparameters.