04
Feb
2015

‘Sterren Dichterbij’ is een aanpak om te werken aan een donkere nacht zonder dat er extra regels aan te pas komen.  Onze aanpak geeft u handvatten om met andere betrokkenen in gesprek te gaan over ervaren lichthinder in de openbare ruimte. De sleutel tot succes ligt in een open gesprek over nachtelijke verlichting. Maar hoe voer je dat gesprek?

Het programma kent de volgende ingrediënten:

• Sterren Dichterbij toegelicht De aanpak om samen te werken aan een donker landschap bestaat uit een 7-tal stappen. Karen Jonkers van C-REALIST en  Erna Krommendijk van Milieufederatie Noord-Holland lichten deze toe.

• Ervaringsdeskundigen aan het woord  De aanpak is ontwikkeld in de HAL-regio. Deelnemers aan het Sterren Dichterbij-project in de HAL-regio delen hun ervaringen.  Ron Weltevrede vertelt hoe Tata Steel werkt aan het terugdringen van lichtverstrooiing.

• Zelf aan de slag  Om de essenties van de aanpak in de vingers te krijgen, oefent u een aantal aspecten aan de hand van vraagstukken in uw eigen omgeving.

• Technische tips  Wim Schmidt van Sotto le Stelle, lichthinder- en verlichtingsdeskundige, geeft een aantal algemene tips en gaat in op uw vragen.

Als u samen komt  met degenen uit uw omgeving die over de verlichting gaan, kunt u direct in gesprek gaan. Zo brengen we onze droom om meer van de sterrenhemel te zien, dichterbij.

De zaal is open vanaf 13.00 uur, om 13.30 uur opent gastheer Gedeputeerde Talsma de werkconferentie. Om 16.30 uur sluiten we af met een drankje.

Aanmelden graag z.s.m. en uiterlijk vóór 28  januari op: secretariaat@mnh.nl onder vermelding van Sterren Dichterbij.  Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail.