11
Oct
2016

De verlichtingssector is volop in ontwikkeling. Zo is er op het vlak van energiezuinigheid een grote stap gemaakt met de introductie van LED-verlichting, deze ontwikkeling zal zich de komende jaren voortzetten. Daarnaast ligt de toegevoegde waarde van verlichting in toenemende mate ook in andere toepassingen dan het geven van licht alleen. Welke uitdagingen komen er zoal kijken bij deze ontwikkelingen, en wat hebben we nodig om deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet te kunnen zien?

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt, al zeker is dat:

– we stil zullen staan bij het optische flickereffect van nieuwe verlichting en toelichting geven over
bijhorende uitdagingen en belangen voor eind gebruikers en installateurs;
– het thema “Smart Lighting of Connected Lighting” aan bod komt
– we uitvoerig aandacht zullen besteden aan de nieuwe ontwikkelingen van meetmethoden en
meetstandaarden in verlichtingssector;
– de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een toelichting zal geven op energie-
investeringsaftrek voor nieuweverlichting;

Het programma ligt nog niet vast, dus aanvullende ideeën en ervaringen zijn welkom. In september kunt u het definitieve programma verwachten.

Deelname aan de themadag is kosteloos. Er is een maximum van 80 deelnemers.

Voor informatie of om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar Ilona Bruil – ibruil@vsl.nl.