14
Oct
2021

NEN en NSVV organiseren op 14 oktober van 11:00 – 12:00 uur een webinar over de nieuwe NEN-EN 12464-1:2021 ‘Werkplekverlichting’, die door CEN/TC 169 ‘Light and lighting’ is opgesteld.

In NEN-EN 12464-1:2021 zijn vereisten opgenomen voor lichtoplossingen, die ten opzichte van eerdere versies van de norm, nog meer op de mens en de gebruiker zijn gericht. Hierbij zijn de lichteisen nog nadrukkelijker in relatie tot de ruimte waar gewerkt wordt beschreven.

Verbeteringen

De norm is nodig om een aantal specifieke zaken beter te regelen. Namelijk het verhogen van de kwaliteit van de lichtontwerpen, zonder de ontwerpvrijheid te beperken en tegelijkertijd meer duidelijkheid te bieden.

Het is een Engelstalige norm, daarom heeft Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) besloten een Nederlandse toelichting op deze norm te maken. Hierin wordt in heldere taal en duidelijke illustraties uitleg gegeven over de inhoud en het praktische gebruik van deze nieuwe norm.

Webinar

Tijdens het webinar wordt in gegaan op de belangrijkste verschillen in vergelijking met eerdere versies van de norm. De toepassing van de norm komt nadrukkelijk aanbod. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld architecten, lichtontwerpers, installateurs en adviseurs.

Het Webinar bestaat uit twee delen:

  • Experts geven inzicht in de nieuwe NEN-EN 12464-1:2021 én Nederlandse toelichting bij NEN-EN 12464-1:2021 (NSVV)
  • De norm vanuit het perspectief van de gebruiker
REGISTREREN