NEN zoekt BIM experts

Een Bouwwerk Informatie Model (BIM) bevat gegevens over een specifiek bouwwerk, dus ook de verlichting van dat bouwwerk. Om efficiënt en veilig met BIM te kunnen werken, worden afspraken gemaakt over de invoer en uitwisselingsformaten. Op dit moment is de Nederlandse inbreng voor verlichting erg klein. We zoeken daarom een expert die bekend is met de technische aspecten van BIM en software, en die enige ervaring heeft met lichtontwerp. Deze expert zou er voor kunnen zorgen dat de afspraken ook in Nederland goed te gebruiken zijn. Daarbij kan natuurlijk het eigen bedrijf of de eigen organisatie als uitgangspunt worden genomen.

De afspraken worden vastgelegd in standaarden, zowel Europese normen (NEN-EN normen) als mondiale normen (ISO normen). Denk bijvoorbeeld aan een thesaurus waarin gegevens zoals afmetingen, vermogen en lichtkleur worden vastgelegd. Nederland werkt hier aan mee via de NEN normcommissie ‘Verlichting’. Hierin zijn al vele partijen samengebracht (waaronder de NSVV) die verschillende aspecten van verlichting vertegenwoordigen.

Het bureau van NEN in Delft zorgt voor de begeleiding van deze commissie. Hier kwam het verzoek binnen voor experts voor de internationale Task Force BIM in de technische commissie voor licht en verlichting van ISO/TC 274.

Kan en wil je bijdragen aan standaardisatie van BIM voor verlichting in een internationale setting? Neem dan kan contact op met ir. Annet van der Horn, secretaris van de normcommissie ‘Verlichting’, via bi@nen.nl. Bij voorkeur vóór 27 april 2020.