De CIE is een technische, wetenschappelijke en culturele organisatie zonder winstoogmerk met een vijftal doelstellingen.

Doelstellingen:

  1. Zorgen voor een internationaal forum voor de bespreking van alle aangelegenheden in verband met de wetenschap, technologie en kunst op het gebied van licht en verlichting. Ook is de CIE voor de  uitwisseling van informatie op deze gebieden tussen de landen.
  2. Ontwikkelen van normen en procedures op het gebied van licht en verlichting.
  3. Zorgen voor begeleiding bij de toepassing van de beginselen en procedures in de ontwikkeling van internationale en nationale normen op het gebied van licht en verlichting.
  4. Nieuwe standaarden, rapporten en andere publicaties met betrekking tot wetenschap, technologie en kunst op het gebied van licht en verlichting voor te bereiden en te publiceren.
  5. Relaties en technische interactie met andere internationale organisaties te onderhouden.