– Met de afronding van het werk aan de Richtlijn Lichthinder heeft de commissie Lichthinder op een smaakvolle wijze bij Tante Loes in Rhenen haar werkzaamheden beëindigd.  Tegelijk met deze afronding besloten de aanwezigen het werk voor de NSVV in een expertgroep lichthinder voort te zetten onder dezelfde leiding van voorzitter Henk Stolk. Het behoud van de in achttien voorliggende jaren opgedane ervaringen met lichthinder, de evaluatie van het werken met de nieuwe richtlijn en de handhaving en afspiegeling van een maatschappelijk representatieve groep experts zal het werk van de NSVV zo verder kunnen meedragen. In het vooruitzicht ligt naast een aantal punten die door hun complexiteit nog niet werden aangepakt,  de organisatie van  workshops om de inhoud van de richtlijn verder uit te dragen. Dit gaat plaatsvinden in het najaar van 2015.