– Digitale buitenreclame en ruimtelijke kwaliteit|2019
Leidraad voor gemeentelijk beleid opgesteld door Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

We hebben in Nederland lokaal beleid om een overdaad aan (licht-)reclame te voorkomen. Gemeenten moeten eigen keuzes maken: in beleidsinstrumenten, in vergunningsvoorwaarden en in de handhaving daarvan.

Deze handreiking bevat aspecten die bij de vaststelling van beleid op dit terrein relevant zijn, maar geen compleet uitgewerkte voorbeeldteksten voor een reclameverordening of een welstandsnota. Beleid voor een hoofdstedelijk plein is anders dan beleid voor een bedrijventerrein in het buitengebied. Deze handreiking is bedoeld om te shoppen. Gebruik wat handig is, negeer wat niet van toepassing is.

Deze handreiking is gratis te downloaden.