De berichtgeving via diverse media kanalen staat vol over krapte op de arbeidsmarkt en personeelstekorten. Nu de economie herstellende is en zowel het vertrouwen van de consument als ook investeerders toeneemt zien we een ander probleem. 

We ervaren een kwalitatieve mismatch met personeel, dus waar gemotiveerde en goede mensen vinden al moeilijk is, wordt het vinden van mensen met de juiste capaciteiten en kwaliteiten nog moeilijker.

Hebben we als NSVV inzake personele tekorten binnen de verlichtingsbranche een panklare oplossing? Nee, maar we werken eraan waarbij we meerdere invalshoeken hebben gekozen.

Door de awareness te verhogen proberen we de pool van mensen groter te maken, met andere woorden: mensen enthousiast maken om zich te ontwikkelen in het mooie vak van licht-professional/-ontwerper.

We proberen te kijken naar andere manieren van opleiden en scholen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. 

Initiatieven zoals European Lighting Expert Association waarbij we als NSVV samenwerken met LiTG in Duitsland, SLG in Zwitserland en de LTG in Oostenrijk met als doelstelling het erkende kwaliteitskeurmerk van een European Lighting Expert bij te laten dragen aan de oplossing.

Waar de NSVV in toekomst nog meer als landingsplatform voor de “community” wil dienen en wil verbinden tussen vraag en aanbod op meerdere gebieden hebben we specifiek op het gebied van personeelstekorten gesprekken gevoerd met de recruitmentspecialisten van Voltys.

Voltys is gespecialiseerd in werving en selectie voor bedrijven in de techniek en heeft als werving- en selectiebureau een “proven trackrecord” in het koppelen van vraag en aanbod specifiek in de verlichtingsbranche.

Voltys wil ook graag helpen en meedenken in het oplossen van het probleem en ziet bijv. de meerwaarde van een European Lighting Expert (ELE) certificaat.

 

https://www.voltys.nl/

 

#NSVV #Voltys #LiTG #LTG #SLG #ELE #ELEA