– Inzake de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers voor 2022 krijgen we als NSVV redelijk wat vragen over of er al meer bekend is en of we input hebben kunnen leveren.

Concreet, ja we hebben voor 2022 gezamenlijk met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) en andere belanghebbende organisaties onze input en bijdrage mogen leveren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO dankt ons voor de geleverde input en bijdrage en geeft aan dat onze voorstellen meegenomen zijn richting de Energielijstcommissie.

Het laatste woord is nu aan de Energielijstcommissie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Energielijst 2022 verschijnt medio december 2021, tot die tijd zullen er door RVO geen uitspraken worden gedaan over wat er in de Energielijst 2022 wordt opgenomen.