–  

Het al dan niet efficiënt zijn van een verlichtingsinstallatie valt of staat bij een goed beeld van diens toestand en een methode om deze efficiëntie te beoordelen. Ten behoeve hiervan wordt in het boek ‘Elementary’ van Bart van der Lugt de aandacht gericht op de volgende elementen:

  • De wijze waarop een verlichtingsarmatuur elektrische energie omzet in zichtbare straling en de wijze waarop deze over het te verlichten oppervlak wordt verspreidt.
  • De manier waarop een verlichtingsinstallatie de in een bepaalde situatie voor het waarnemen noodzakelijke verlichtingskwaliteit realiseert.
  • De invloed van de productie, het gebruik en het verwijderen van de gebruikte en verbruikte materialen op de afvalstroom.

‘Elementary’ richt zich hierbij voornamelijk op een goed gefundeerde beschouwing en onderbouwing. Het bevat dus geen volledig uitgewerkte methode, maar beschrijft een en ander zoals het zou kunnen zijn en niet zoals het zou moeten zijn.
En om het praktisch nut niet uit het oog te verliezen is een en ander ter illustratie inzichtelijk gemaakt aan de hand van een indeling in categorieën en een praktisch voorbeeld.

Fact & Figures:
Titel: Elementary
ISBN: 978-94-02137-05-7
Omvang: 53 bladzijden
Verkrijgbaar bij : Bol.com (Є 18 + Є 1,99 verzendkosten)