– Op dinsdag 25 juni kwam de expertgroep Lichthinder voor het laatst bijeen onder de bezielende leiding van Henk Stolk  in Boerderij Hoekelum.

Na precies 18 jaar, 7 maanden en 9 dagen draagt Henk Stolk het voorzitterschap van deze excellente expertgroep over aan Ellen de Vries. Henk heeft in een afscheidsbrief  die gericht is aan alle leden van de NSVV, deze tijdspanne uitvoerig beschreven.

Tijdens de lunch nam NSVV-voorzitter John de Joode het woord om Henk Stolk te bedanken voor zijn jarenlange bevlogen inzet om Lichthinder op de kaart te zetten.

Henk Stolk te midden van Ellen de Vries en John de Joode

 

Ellen de Vries (Het Lux Lab) neemt het stokje met gepaste trots over en kijkt er naar uit om samen met  de expertgroep Lichthinder een vervolg te geven aan de vele aspecten die kleven aan het fenomeen Lichthinder.

Henk Stolk blijft betrokken bij de NSVV. De workshops Lichthinder blijft hij met verve verzorgen evenals het beantwoorden van de vele vragen over lichthinder.

Wij danken Henk voor zijn bevlogen inzet van de afgelopen 18 jaar, 7 maanden en 9 dagen en wensen hem nog vele lichthindervrije jaren.