– De Lichttechnische gezelschappen van Duitsland (LiTG), Oostenrijk (LTG), Zwitserland (SLG) en Nederland (NSVV), hebben de afgelopen jaren samen een protocol ontwikkeld voor een Europese Licht- en Lichttechnische opleiding.

Het curriculum (taxonometrie) van de opleiding ligt op HBO-niveau en heeft betrekking op alle aspecten van licht, verlichting, de bijbehorende elektrotechniek en de invloed ervan op de mens.

De ELE-opleidingen worden in Nederland verzorgd door particuliere opleidingsinstituten zoals de Lighting Design Academy (LDA), Meutzner Licht Opleidingen (MLO) en de opleiding Hogere Verlichtingskunde ELE van het ROC

Het voldoen aan de eindtermen van deze ELE-opleiding, geeft samen met praktijkervaring toegang tot het onafhankelijk schriftelijk en mondeling toetsingsexamen voor de Registratie als “European Lighting Expert” (ELE). In Nederland wordt dit toetsingsexamen afgenomen door de ELE-examencommissie van de NSVV. (Examengelden: €1200,- excl. BTW)

Een European Lighting Expert = ELE onderscheidt zich door uitgebreide kennis, inzicht, en het vermogen om vanuit een breedspectrum lichttechniek en lichtontwerp in de praktijk toe te passen.

Met het registreren als European Lighting Expert (ELE)  onderschrijft de ELE ook de ELE- Gedragscode (Code of Conduct) om zich te houden aan de expert- en kundigheidsregels van ELE, alsmede het bijhouden van de kennis, kunde en vaardigheid die van een ELE mag worden verwacht.
Iedereen met een ELE-registratie worden in de aangesloten landen gezien als gelijkwaardige Licht-Experts. Hiermee wordt ‘het werken over de grens’ voor personen met ELE achter hun naam makkelijker gemaakt.

Afhankelijk van de specialisatie is de ELE een licht-expert op het gebied van Buitenverlichting (zoals OV, Terreinverlichting, Buitensport) of Binnenverlichting (waaronder Binnensport, aangrenzende parkeerterreinen ect.)

De ELE-registratie heeft een beperkte geldigheid van 5 jaar. Daarna kan de registratie weer voor 5 jaar worden verlengd als voldaan is (bewijs kan worden overlegd) aan het bijhouden c.q. vermeerderen van kennis, kunde en vaardigheid op het gebied van Lichttechniek en Lichtontwerp.
Het beheer van het Register van de European Lighting Experts (ELE) is neergelegd bij de “European Lighting Expert Association” (ELEA). De ELEA is op 26 augustus 2016 opgericht te Berlijn door de bovengenoemde vier Lichtgezelschappen. De ELEA heeft naast het beheer van het ELE-register ook tot doel de Lichttechnische gezelschappen van andere landen te laten aansluiten bij de doelstellingen van de ELEA en zo een breed Europees netwerk te krijgen van European Lighting Experts (ELE) met een gelijkwaardig niveau op het brede gebied van Lichttechniek en Lichtontwerp.
De Lichtgezelschappen van de ons omringende landen worden dan ook van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij ELEA.

De ELEA is een vereniging naar Zwitsers recht en heeft haar zetel in Olten (Zwitserland). Hier is ook het ELE Register en het ELEA Secretariaat is gevestigd. (Het secretariaat van de SLG is hier ook gevestigd.)
De Bestuursleden van ELEA zijn:
– Matthias Hessling (LiTG) als voorzitter,
– Jan Meutzner (NSVV) en Manfred Mörth (LTG) als vice-president
– Albert Studerus (SLG) als penningmeester en actuaris.

Het Uitvoerend Comité met max. 8 personen, is verantwoordelijk voor het operationele werk. Het Comité bestaat thans uit 2 leden van elk van de 4 Lichtgezelschappen. Het Comité treedt onafhankelijk op.
De Kwaliteitscommissie (Quality Assurance Commission) waakt over de naleving van het examenreglement en of de afgenomen nationale examens in overeenstemming zijn met gedefinieerde leerdoelen.
Alle belangrijke documenten zoals het examenreglement, de leerdoelen, de statuten van de ELEA enz. zijn te vinden op de website www.europeanlightingexpert.org.

Wie is geslaagd is voor het nationale (NSVV) ELE-examen en de gedragscode wil ondertekenen kan via de NSVV een aanvraag indienen bij de ELEA te Zurich om zich te registreren als “European Lighting Expert”.
De Registratiegelden –te voldoen aan de NSVV- bedragen €200,- excl. BTW per 5 jaar.

Namens het Bestuur van ELEA
Matthias Hessling (LiTG) voorzitter,
Jan Meutzner (NSVV) en Manfred Mörth (LTG) vice-voorzitters